Start oogstproces Landelijke Fieldlab

Vanaf 29 mei kun je je innovaties weer aanmelden op Innovatiebieb.nl om in aanmerking te komen als Landelijk Fieldlab.

Wil je jouw innovatieproject aanmelden als Landelijk Fieldlab? Tof! Dat gaat op de nieuwe website namelijk nóg makkelijker. Inzendingen komen, na handmatige controle, bij alle projecten op de website te staan. Zo maken we alle goede ideeën en lessons learned, zichtbaar! Benieuwd hoe het oogstproces verloopt? Lees snel verder!

Wat is een Landelijk Fieldlab?

Een Landelijk Fieldlab is een praktijkomgeving waarin jouw innovatie wordt ondersteund met financiële middelen, begeleiding en toegang tot een uitgebreid netwerk. Het is dé plek om je ideeën verder te brengen en op te schalen naar een landelijk niveau. Denk aan onderzoek, pilots en opschaling van innovaties die de maatschappelijke rol van bibliotheken versterken.

 

Voordelen van Landelijke Fieldlabs:

  • Als jouw project wordt geselecteerd, ontvang je ondersteuning van het kernteam innovatie. Een toegewijde coach deelt expertise en helpt je bij het innovatieproces.
  • Er zijn financiële middelen beschikbaar voor elke fase van het innovatieproces, waarmee je bijvoorbeeld uren, producten en experts kunt bekostigen.
  • Werk samen met andere bibliotheken, ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek aan oplossingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. We stellen ons brede netwerk voor je open en zorgen voor nuttige connecties.

 

Hoe werkt aanmelden?

Ga naar de pagina ‘project aanmelden‘. Vervolgens vragen we je een beschrijving van je project, het doel, de doelgroep(en), hoe dit aansluit op de opgaven uit de Netwerkagenda en hoe we jouw idee eventueel verder kunnen helpen. Daarnaast willen we graag van je weten of je je project in aanmerking wil laten komen voor verdere uitwerking en verspreiding in een Landelijk Fieldlab.

Proces

Geselecteerde inzenders van fieldlabprojecten ontvangen na de eerste selectieronde een uitnodiging om hun idee verder uit te werken en toe te lichten. Kernteam Innovatie stelt daarna een shortlist samen van innovaties die uitgenodigd worden een pitch te geven aan de stuurgroep. De stuurgroep kiest hieruit de innovaties die geschikt zijn om binnen een landelijk Fieldlab verder uit te werken. Hierbij wordt gekeken naar de potentie van de innovatie, maar ook naar fases in het innovatieproces, regionale spreiding en verdeling van budgetten

Alle organisaties binnen de bibliotheeksector mogen innovaties indienen. Alle innovatieve projecten krijgen een plek op Innovatiebieb.nl, zodat de ideeën en projecten voor iedereen beschikbaar blijven en we met elkaar het gezamenlijk innoveren in de bibliotheken kunnen vormgeven en inspiratie, ervaringen en kennis kunnen delen.

Hiernaast zie je de exacte deadlines.

Succes met indienen!

We zien jouw innovaties graag tegemoet! Gebruik hiervoor het formulier op Innovatiebieb.nl, dan zorgen wij dat jouw input meegaat in de landelijke oogst. Vragen over het proces? Stuur ons dan een mail via info@innovatiebieb.nl.