Wat zijn Fieldlabs?

Innovatiebieb ondersteunt innovatieprojecten. Om hier sturing aan te geven, zijn er verschillende soorten processen ontwikkeld die het kernteam hanteert.

Om te begrijpen welke soorten projecten er zijn, spreken we over thema’s. Zo zijn er:

  • Landelijke Fieldlabs
  • Regionale Fieldlabs
  • Lokale initiatieven
  • Strategische thema’s

Wat is een Landelijke Fieldlab?

Heb je een innovatief idee dat klaar is voor landelijke opschaling? Wil je samen met een netwerk van bibliotheekvoorzieningen, partners en experts werken aan het ontwikkelen, testen en implementeren van baanbrekende oplossingen? Dan is het worden van een Landelijke Fieldlab een slimme stap!

 

Wat is een Landelijk Fieldlab?
Een Landelijk Fieldlab is een praktijkomgeving waarin jouw innovatie wordt ondersteund met financiële middelen, begeleiding en toegang tot een uitgebreid netwerk. Het is dé plek om je ideeën verder te brengen en op te schalen naar een landelijk niveau. Denk aan onderzoek, pilots en opschaling van innovaties die de maatschappelijke rol van bibliotheken versterken.

 

Voordelen van Landelijke Fieldlabs:

  • Als jouw project wordt geselecteerd, ontvang je ondersteuning van het kernteam innovatie. Een toegewijde coach deelt expertise, helpt bij het innovatieproces en zoekt naar financiële middelen en partners.
  • Er zijn financiële middelen beschikbaar voor elke fase van het innovatieproces, waarmee je bijvoorbeeld uren, producten en experts kunt bekostigen.
  • Werk samen met andere bibliotheken, ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek aan oplossingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. We stellen ons brede netwerk voor je open en zorgen voor nuttige connecties.

 

Hoe kom je in aanmerking?
Twee à drie keer per jaar worden nieuwe Landelijke Fieldlabs geselecteerd. Initiatieven kunnen voortkomen uit lokale projecten die klaar zijn voor landelijke opschaling, of uit strategische thema’s zoals laaggeletterdheid of kunstmatige intelligentie. Hier lees je verder op deze pagina meer over.

Wat zijn Regionale Fieldlabs?

Heb je een innovatief idee waarmee je wil experimenteren? Dan kun je in aanmerking komen als Regionaal Fieldlab. POI’s zijn verantwoordelijk voor Regionale Fieldlabs en helpen om in de regio te experimenteren.

Voordelen van Landelijke Fieldlabs:

  • De voordelen zijn afhankelijk per initiatief en POI.
  • Indien er een landelijk belang en landelijke potentie is, kan een Regionaal Fieldlab  landelijk worden. Vaak werken hierin meerdere bibliotheken, POI’s en de KB samen.

Wat zijn Lokale Initiatieven?

In het land wordt veel geïnnoveerd, zowel bij bibliotheken als POI’s. Wanneer er nieuwe Landelijke Fieldlabs worden geworven vanuit lokale initaitieven gaan we op zoek naar innovaties die ergens in het land al gestart zijn. Ze kunnen nog in een vroege fase verkeren (niet verder dan een uitgewerkt idee) of ze kunnen al gevalideerd en ontwikkeld zijn en rijp zijn voor landelijke opschaling in de sector. We werven en selecteren projecten die onder andere aansluiten bij de netwerkagenda, landelijke potentie hebben en baat hebben bij een landelijke aanpak zoals in een Landelijk Fieldlab.

Wat zijn Strategische Thema’s?

Sommige thema’s zijn extra belangrijk voor de toekomst van de bibliothekensector. Denk aan laaggeletterdheid bij jongeren en nieuwe toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het kan van alles zijn. Wanneer we Landelijke Fieldlabs werven en selecteren vanuit strategische thema’s, worden eerst deze thema’s gekozen. Dit gebeurt met veel input uit het land door de experts van de Stuurgroep Landelijke Fieldlabs en het Kernteam Innovatie. Wanneer de thema’s geselecteerd zijn halen we het net op. We onderzoeken welke ideeën, onderzoeksvragen of projecten er in het land zijn binnen deze thema’s. Op basis van deze input uit het land, wordt een nieuw Fieldlab geselecteerd of samengesteld. Het kan ook hier gaan over een regionaal project die opschaalpotentie heeft, maar het kan ook zijn dat er een team wordt geselecteerd om een bepaald onderzoek op te pakken. Vereist is in ieder geval dat dit nieuwe Landelijke Fieldlab bijdraagt aan één of meerdere strategische thema’s.

Handig om te weten

Twee à drie keer per jaar vind er een selectieronde plaats voor nieuwe Landelijke Fieldlabs. Deze ontstaan uit lokale/regionale initiatieven óf strategische thema’s. De start van het ‘oogsten’ communiceren we via innovatiebieb.nl, Linkedin en de pagina Innovatie op Biebtobieb.

Na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact op met het Kernteam Innovatie via info@innovatiebieb.nl