Werving en selectie Fieldlabs

We openen gemiddeld twee á drie keer per jaar de inschrijving voor nieuwe Fieldlabs. Je kunt deze aankondigingen vinden op innovatiebieb.nl, onze LinkedIn, Biebtobieb en VOBerichten.

Wil je er zeker van zijn dat je niets mist? Meld je dan aan voor het Bibliotheek Innovatie Netwerk (BIN) door een e-mail te sturen naar info@innovatiebieb.nl. Als BIN-lid ontvang je alle relevante informatie, inclusief updates over de werving van Landelijke Fieldlabs en de jaarlijkse Innovatiedag.

Lokale/regionale initiatieven en strategische thema’s

Bij elke wervingsronde voor nieuwe Landelijke Fieldlabs zoeken we naar lokale of regionale initiatieven of projecten die passen bij strategische thema’s.

Lokale of regionale initiatieven
In het land wordt veel geïnnoveerd, zowel bij bibliotheken als POI’s. Wanneer er nieuwe Landelijke Fieldlabs worden geworden vanuit lokale initaitieven gaan we op zoek naar innovaties die ergens in het land al gestart zijn. Ze kunnen nog in een vroege fase verkeren (niet verder dan een uitgewerkt idee) of ze kunnen al gevalideerd en ontwikkeld zijn en rijp zijn voor landelijke opschaling in de sector. We werven en selecteren projecten die onder andere aansluiten bij de netwerkagenda, landelijke potentie hebben en baat hebben bij een landelijke aanpak zoals in een Landelijk Fieldlab.

 

Strategische thema’s op basis van regionale initiatieven
Sommige thema’s zijn extra belangrijk voor de toekomst van de bibliothekensector. Denk aan laaggeletterdheid bij jongeren en nieuwe toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het kan van alles zijn. Wanneer we Landelijke Fieldlabs werven en selecteren vanuit strategische thema’s, worden eerst deze thema’s gekozen. Dit gebeurt met veel input uit het land door de experts van de Stuurgroep Landelijke Fieldlabs en het Kernteam Innovatie. Wanneer de thema’s geselecteerd zijn halen we het net op. We onderzoeken welke ideeën, onderzoeksvragen of projecten er in het land zijn binnen deze thema’s. Op basis van deze input uit het land, wordt een nieuw Fieldlab geselecteerd of samengesteld. Het kan ook hier gaan over een regionaal project die opschaalpotentie heeft, maar het kan ook zijn dat er een team wordt geselecteerd om een bepaald onderzoek op te pakken. Vereist is in ieder geval dat dit nieuwe Landelijke Fieldlab bijdraagt aan één of meerdere strategische thema’s.

 

Selectieproces lokale/regionale initiatieven en strategische thema’s
De Landelijke Fieldlabs gaan veelal over al bestaande projecten uit het land die een Fieldlab worden. Fieldlabs vanuit de Strategische thema’s ontstaan echter vanuit een goed idee op basis van de vastgestelde stratefische thema’s. Daarom vereist dit een andere aanpak en andere criteria.

Na de sluitingsdatum voor inschrijving analyseert het Kernteam Innovatie de input. Op basis van de onderstaande critera worden de ideeën voor strategische thema’s bekeken en geselecteerd aan de hand van onderzoeksvragen.

 

Criteria lokale/regionale initiatieven en strategische thema’s
De Stuurgroep selecteert ondersteund door het Kernteam Innovatie Landelijke Fieldlab op basis van de volgende selectiecriteria:

 • Relevantie
 • Aanvullendheid
 • Haalbaarheid
 • Verwachte toepasbaarheid van de uitkomst
 • Verwachte waarde
 • Aansluiting bij de netwerkagenda / strategische doelen

Landelijke Fieldlabs

Het wervings- en selectieproces voor Landelijke Fieldlabs.

Na de sluitingsdatum voor inschrijving analyseert het Kernteam Innovatie de aanmeldingen. In diverse selectie ronden zullen ideeën of projecten afvallen. Hoeveel ronden er zijn, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Veelal zullen indieners die verder komen in het selectieproces gevraagd worden om meer informatie aan te leveren voor een zorgvuldige afweging.

In de laatste selectieronde worden de overgebleven kandidaten gevraagd om (digitaal) hun idee of innovatie te pitchen en vragen te beantwoorden. Daarna kiest de Stuurgroep Landelijke Fieldlab ondersteund en geadviseerd door het Kernteam Innovatie de nieuwe Landelijke Fieldlabs. Hoeveel Fieldlabs er geselecteerd worden, wordt vooraf niet bepaald. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

 

Criteria Landelijke Fieldlabs

De Stuurgroep Landelijke Fieldlabs selecteert ondersteund door het Kernteam Innovatie Landelijke Fieldlab op basis van de volgende selectiecriteria:


Vereisten
Het betreft een innovatie

 • Het idee past in de richting waar de sector naartoe wil
 • Het idee heeft er baat bij om als Landelijk Fieldlab opgepakt te worden
 • Er is sprake van potentieel voor het overgrote deel van de sector


Gewenste eigenschappen 

 • De mate waarin het idee bijdraagt aan een maatschappelijke opgave en/of stelselopgave uit de netwerkagenda.
 • De mate van het belang dat bibliotheken in Nederland hiermee aan de slag gaan.
 • De mate waarin verwacht wordt dat het idee op den dur duurzaam gefinancierd en geïmplementeerd kan worden in de sector.
 • De mate waarin er sprake is van een probleem voor de doelgroep dat nog niet met de huidige dienstverlening afdoende wordt opgelost.
 • De mate waarin het idee/project baat heeft bij een landelijke (ipv lokale/regionale) aanpak.
 • De mate waarin een Landelijk Fieldlab kan bieden wat het idee of team nodig heeft.
 • De mate waarin samenwerking tussen verschillende organisaties (KB, POI’s, bilbiotheken) nodig is om het idee te laten slagen en/of groeien.
 • De mate waarin opschaal potentieel wordt verwacht en opschaal ambitie aanwezig is bij het team.
 • De mate waarin het huidige team geschikt is om het idee verder te brengen.
 • De uitkomsten van eventueel reeds uitvoerde validatie (niet verplicht).

 

Goed om te weten: het idee wordt bewust niet geselecteerd op basis van onze verwachting dat het aan zal slaan of niet. Of een idee aan zal slaan bij de doelgroep, kunnen wij niet voorspellen. Het innovatieproces helpt dat te onderzoeken en daar gaan we mee aan de slag tijdens een Landelijk Fieldlab.

Handig om te weten

Ook wij leren, evalueren en verbeteren. Daarom is het werving en selectieproces continu in ontwikkeling. Heb je feedback of tips? Laat het ons weten! info@innovatiebieb.nl.