Hulpmiddelen

Als Landelijk Fieldlab kan je gebruik maken van hulpmiddelen om bijvoorbeeld middelen voor een nieuwe fieldlabfase aan te vragen, een wijziging aan te vragen of uren te factureren. Hieronder vind je de hulpmiddelen. Heb je de hulpmiddelen ingevuld? Stuur ze dan naar info@innovatiebieb.nl.

1. Fieldlab Faseplan

Download format hier

Dit format gebruik je bij het aanvragen van geld en begeleiding voor een (volgende) innovatie fase

2. Fieldlabfase afronding

Download format hier

Dit format gebruik je wanneer je funding hebt gekregen voor een innovatiefase. Dit format dien je binnen 4 weken na afronding in ter verantwoording van de toegekende middelen en begeleiding.

3. Fieldlabfaseplan onderzoek

Download format hier

Dit format gebruik je bij het aanvragen van begeleiding en financiële middelen voor een onderzoek

4. Fieldlabfaseplan afronding onderzoek

Download format hier

Dit format gebruik je aan het einde van je onderzoek om te laten zien dat de middelen goed en binnen afspraak besteed zijn.

5. Fieldlab begroting financiële middelen

Download format hier

Dit format gebruik je bij het aanvragen van financiële middelen voor een (volgende) innovatiefase, bijgevoegd aan je Fieldlab faseplan.

6. Fieldlab verantwoording financiële middelen

Gebruik het format begroting financiële middelen.* 

Dit format gebruik je aan het einde van een innovatiefase om te laten zien dat de middelen goed en binnen afspraak besteed zijn.

*Ga naar het tweede tablad van de begroting die je reeds hebt ingediend. Hier kan je de verantwoording achteraf in/aanvullen.

7. Wijzigingsverzoek

Download format hier

Dit format gebruik je wanneer er wijzigingen zijn tov je fieldlab faseplan binnen het totaal toegekende budget (het betreft hier dus schuiven van uitgaven tussen verschillende posten) van meer dan 20% van het totale toegekende bedrag of je een budgetoverschrijding wenst of er een andere substantiële wijziging is.

8. Status update

Download format hier

Dit format gebruik je wanneer de innovatiefase 24 weken of langer duurt, heb je aangegeven tussentijds een statusupdate te delen voor een bepaalde datum. Gebruik hiervoor dit format en wees op tijd.

9. Urenverantwoording te factureren uren

Download format hier

Dit format gebruik je indien je uren factureert (conform afspraak), graag deze urenverantwoording bijvoegen bij de factuur.

10. Factuurgegevens voor facturen SPN

Download format hier

Dit format gebruik je wanneer je geld toegekend hebt gekregen hier gebruik van wil maken.