Voorzieningen voor Fieldlabs

Het proces van onderzoeken, valideren, experimenteren en aanpassen kan worden gefinancierd vanuit de financiële middelen van Landelijke Fieldlabs. Het is uitdrukkelijk geen subsidie om een product te maken, maar een proces dat wordt betaald. Zo hou je de vrijheid om het idee aan te passen of te stoppen, mocht uit de validatie blijken dat dat de beste beslissing is. Naast financiële middelen, zijn er ook andere voorzieningen om je verder te helpen. De voorzieningen worden toegekend door de Stuurgroep Landelijke Fieldlab per fase van het innovatieproces. Het innovatieproces is hieronder weergegeven.

Beschikbare middelen per fase

Per fase zijn er verschillende middelen beschikbaar voor Landelijke Fieldlabs. Lees hieronder wat deze middelen precies inhouden.

 

Er zijn financiële middelen beschikbaar om het innovatieproces te financieren. Per fase van het innovatieproces krijgt een fieldlabproject deze middelen toegekend. Van deze middelen kan je bijvoorbeeld uren van jou en je collega’s betalen, producten inkopen of experts inhuren. Soms is deze financiering onvoldoende om het hele product van te ontwikkelen. Dan helpen we om ook andere bronnen van financiering aan te boren.

Let op: soms wordt er in een Landelijk Fieldlab onderzoek gedaan in plaats van een innovatie ontwikkeld. Het innovatieproces is dan niet van toepassing. Voor dergelijke onderzoeken hebben we een maximum richtlijn van €35.000 per onderzoek en coaching  beschikbaar van 4 uur per week.

Als Landelijk Fieldlab krijg je begeleiding vanuit het kernteam innovatie/een POI. Tot gemiddeld 4 uur per week kan deze coach inzetten om expertise te delen en praktische taken uit te voeren. De coach helpt je bij het innovatieproces, het valideren van je idee en het opzetten van experimenten. Daarnaast kan de coach zijn/haar netwerk inzetten, je helpen het beste team samen te stellen en met je op zoek gaan naar meer financiële middelen. De uren van deze coach hoef je niet te betalen uit de financiële middelen.

Misschien ben je zelf helemaal vaardig in het uitvoeren van het innovatieproces. Als je nog wat kan leren rondom bijvoorbeeld validatie-interviews, het opzetten van experimenten, het interpreteren van de verworven data of het managen van stakeholders dan kan je gebruik maken van een training van een innovatie expert tot maximaal 2 dagen training per fase. Samen bepalen jullie wat nodig is. Tijdens de trainingsdagen ga je actief aan de slag met je idee. Je leert nieuwe vaardigheden en ben volledig gefocust aan je innovatie aan het werken. Goed bestede tijd, dus!

Uitgangspunten toekennen middelen

 • Bovenstaande richtlijnen zijn nieuw en we gaan ermee experimenteren. Mocht blijken dat deze in de meeste situaties niet afdoende zijn, kunnen deze geëvalueerd en aangepast worden. Feedback is welkom.
 • De beschikbare financiële middelen en begeleiding (training en coaching) dienen als maxima (richtlijn). Wat daadwerkelijk nodig is, wordt afgestemd met de projectleider. Indien deze richtlijnen niet voldoende zijn voor een specifiek project kan de Stuurgroep hier in uitzonderlijke gevallen van afwijken. Is er meer geld nodig? Dan krijg je hulp in de zoektocht naar andere financieringsbronnen.
 • De begeleiding is toegespitst op het valideren van het idee volgens het innovatieproces. Het is waarschijnlijk dat het idee/de innovatie gaandeweg verandert op basis van wat er wordt geleerd.
 • Een innovatie kan in elke fase van het innovatieproces als landelijk fieldlab starten.
 • Middelen worden toegekend per fase van het innovatieproces. In welke fase een fieldlab start, is afhankelijk van het werk wat al lokaal gedaan is en wordt in samenwerking met het kernteam innovatie bepaald.
 • Een innovatie wordt in minimaal één en maximaal alle fase(n) van het innovatieproces ondersteund met de faciliteiten van een landelijk fieldlab.
 • De faciliteiten die het landelijk fieldlab biedt, worden per fase beoordeeld en toegekend. Bovenstaand overzicht betreft maxima.
 • Na het afronden van een fase beoordeelt de stuurgroep landelijk fieldlabs (op advies van het kernteam innovatie) of een innovatie doorgaat als landelijk fieldlab. Hieruit kunnen de volgende beslissingen komen:
  1. De innovatie gaat door naar de volgende fase van het innovatieproces
  2. De innovatie voert de afgelopen fase van het innovatieproces nogmaals uit (dit is niet slecht of uitzonderlijk).
  3. De innovatie stopt als Landelijk Fieldlab (en kan eventueel op een andere manier doorgaan).

Was je al een Landelijk Fieldlab voor deze nieuwe methode werd ingevoerd en heb je nogmaals financiering nodig om je innovatie verder te brengen? Je kan conform deze nieuwe methode middelen voor een volgende innovatiefase aanvragen.

Praktische uitvoering

 • Nadat een innovatie is geselecteerd als fieldlab, vraagt de projectleider financiering aan voor een bepaalde innovatiefase met het indienen van een fieldlab faseplan (incl. begroting van deze fase). Er wordt bij het invullen hulp geboden door de experts uit het kernteam innovatie.
 • De stuurgroep landelijke fieldlabs besluit onder andere op basis van het advies van het kernteam welke (financiële) middelen worden toegekend. Indien gewenst is er voor de beoordeling een gesprek met de beoordelingscommissie over het fieldlab faseplan.
 • Het team gaat aan de slag met de innovatiefase op basis van het fieldlab faseplan dat is goedgekeurd.
 • Na afloop van de innovatiefase (na acht weken of een veelvoud daarvan) dient de projectleider een verantwoording van het fieldlab faseplan in. Als de projectleider nog een fase een landelijk fieldlab wil zijn en gebruik wil maken van de daarbij behorende middelen, dient hij/zij tegelijkertijd een nieuw fieldlab faseplan in voor de volgende of nogmaals dezelfde fase.
 • De stuurgroep landelijke fieldlabs beoordeeld of de middelen verantwoord en conform plan zijn ingezet en eventueel of er nog een nieuwe fase gefinancierd wordt, onder andere op advies van het kernteam innovatie.

Handig om te weten

Ook wij leren, evalueren en verbeteren. Daarom zijn wij ook continue in ontwikkeling. Heb je feedback of tips? Laat het ons weten via info@innovatiebieb.nl.