https://innovatiebieb.nl/project/wowi/

WoWi!

Workshop on Wheels Innovation (WoWi!), een biebbus vol digitale en technologische nieuwigheden, is in 2016 opgezet door Rijnbrink in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland.

Met WoWi! bereiken we jong en oud(er). We laten burgers kennis maken met nieuwe technologieën op het gebied van programmeren, robotica, industriële vormgeving en mediavormgeving. We doen dit om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers en het mee kunnen doen aan de samenleving in het kader van de 21e eeuw.

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek hebben we een starterspakket (inspiratiedocument Labs & Educatie) samengesteld voor Bibliotheken die de stap maken naar een Medialab. CODA is hierin onze partner.

WoWi! is tegen een vergoeding beschikbaar voor bibliotheken, culturele instellingen, festivals en onderwijsinstellingen in Overijssel en Gelderland.

Doel van het project

Met WoWi! bereiken we jong en oud(er). We laten burgers kennis maken met nieuwe technologieën op het gebied van programmeren, robotica, industriële vormgeving en mediavormgeving. We doen dit om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers en het mee kunnen doen aan de samenleving in het kader van de 21e eeuw.

Aanpak

– Doorontwikkeling (educatief) programma
– Kennisdeling medialabs binnen en buiten de bibliotheekbranche
– Ontwikkeling starterspakket met partners (KB pilot ‘visie mediawijsheid’)
– Ondersteuning ondernemerschap en fablabs (KB pilot ‘visie mediawijsheid’)

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: In 2017 wordt de WoWi bus ingezet en bij voorkeur bekostigd uit reguliere middelen vanuit de netwerkprogramma’s. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn is wederom een bijdrage vanuit de innovatiereserve toegezegd waarbij wel toegewerkt moet worden naar een verdienmodel uit andere bronnen.
Samenwerkingspartners: 2016: Bibliotheek Rivierenland 2017: Netwerk van Gelderse en Overijsselse Bibliotheken, CODA, OBGZ, iXperium/HAN
Resultaat: Een biebbus is getransformeerd tot rijdend medialab. We hebben een educatief programma ontwikkeld met partners dat aansluit bij de 21e eeuwse vaardigheden. We hebben een poule van WoWi!-mediacoaches die het programma en varianten op het programma kunnen draaien voor alle doelgroepen. WoWi! wordt in Overijssel en Gelderland afgenomen door bibliotheken, culturele instellingen, onderwijs en bedrijven. Daarnaast staan we op events om de bibliotheekbranche te positioneren en om nieuwe contacten op te doen.
Toelichting overname: * CC-licentie op lesconcepten. Met WoWi! zoeken we de verbinding met andere medialabs en initiatieven om gezamenlijk de innovatiekracht vast te houden. Voor gebruikmaking van WoWi! als activiteit of lesprogramma wordt een bijdrage gevraagd. Rijnbrink levert een bus met apparatuur, een educatief lesprogramma, een marcom-toolkit voor bibliotheek en school en WoWi! mediacoaches. Het hele programma wordt gedraaid door de WoWi! mediacoaches.