https://innovatiebieb.nl/project/voorspellen-met-artificial-intelligence/
https://innovatiebieb.nl/project/voorspellen-met-artificial-intelligence/

Voorspellen met Artificial Intelligence

Uit een BiebPanel-onderzoek naar het reserveren blijkt dat er bij bibliotheekgebruikers behoefte is aan een indicatie van de wachttijd.

De vraag is hoe we gebruikers van de bibliotheek inzicht kunnen geven in wanneer hun gemaakte reservering beschikbaar komt. De eerste stap richting een antwoord is als we zouden kunnen voorspellen wat de verwachte inleverdatum van het uitgeleend materiaal is.
Maar op basis van de huidige systemen en gegevens kunnen we dat niet.

Een mooie reden om te onderzoeken of we dat met behulp van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence of AI) wel voor elkaar konden krijgen.

Doel van het project

Het bieden van informatie over de wanneer een gereserveerd boek beschikbaar komt.

Aanpak

Probiblio, OCLC en de bibliotheken Bollenstreek, Kennemerwaard en Krimpenerwaard hebben in een aantal iteraties onderzocht hoe we een bruikbare voorspelling over inlevertermijn van boeken konden doen. Hiervoor hebben we gewerkt met Artificial Intelligence technologie, gebaseerd op gegevens uit het bibliotheeksysteem aangevuld met openbare CBS-gegevens. Behalve techniek hebben we veel aandacht besteedt aan de juridische én de ethische kant van het werken met Artificial Intelligence.
Het is ons met de ons beschikbare gegevens niet gelukt een werkbare voorspelling te doen, maar hebben veel geleerd van het hele traject. Onze avonturen en ‘lessons learned’ hebben we ter leering ende vermaeck vastgelegd in een rapportage.

Tips en tricks

Veel! Hoe pak je een dergelijk traject aan, hoe zijn techniek, juridisch en ethisch onlosmakelijk met elkaar verbonden, waar moet je als beleidsmaker over nadenken, etc. Al deze informatie is te vinden in het rapport.