https://innovatiebieb.nl/project/verhalenbrink/

Verhalenbrink

Mooie verhalen delen kan op de verhalenbrink.

Doel van het project

Maatschappelijk vraagstuk:
Participatie in de informatiesamenleving Hoe kunnen we de inwoners van de gemeente Aa en Hunze betrekken bij het delen van verhalen? Doel innovatieproject:
Verhalenbrink in AEH. Geïnspireerd en gebaseerd op de Verhalenwerf in Hoogeveen maar dan op kleinere schaal. Zowel een digitale als een fysieke verschijningsvorm. Doel is verbinding leggen tussen het lokale erfgoed met verhalen, lezen, leren, informeren en participeren. De bibliotheek is een plek om contact te maken, verhalen te brengen, te creëren en digitaal te ontsluiten. Zo worden verhalen van het dorp gedeeld en zichtbaar voor nu en voor de toekomst.

Aanpak

o Digitale Verhalenwerf
De Verhalenwerf is gestart in Bibliotheek Hoogeveen en is overdraagbaar naar andere bibliotheken. Via de Verhalenwerf wordt verbinding gelegd tussen het lokale erfgoed met verhalen, lezen, leren, informeren en participeren. Ook in Midden-Drenthe loopt een project om te komen tot een Verhalenwerf daar. Het creëren van betekenis rond verhalen kan samen met burgers en lokale organisaties. De bibliotheek is een plek om contact te maken, verhalen te brengen, te creëren en digitaal te ontsluiten. Zo worden verhalen van het dorp gedeeld en zichtbaar. De lokale verhalen leveren een bijdrage aan ‘het Geheugen van Drenthe’ van het Drents Archief. Gasselternijveen is een fanatiek dorp waarin zo’n verhalenwerf een grote kans van slagen heeft. De Verhalenwerf heeft een digitale en een fysieke verschijningsvorm. Rondom de Verhalenwerf kunnen lezingen, tafelgesprekken en rondleidingen georganiseerd worden. De verhalen (beelden & voorwerpen) moeten verzameld en geschreven worden.