https://innovatiebieb.nl/project/verhaal-ver-weg-en-lokaal/

Verhaal ver weg en lokaal

De Bibliotheek Salland wil mensen met elkaar kennis laten maken.
In 8 wekelijkse sessies gaan een statushouder en een dorpsgenoot samen in de Bibliotheek in Raalte in gesprek om elkaar te leren kennen en levensverhalen met elkaar te delen. Zowel de vluvhteling als de dorpsgenoot vertelt zijn of haar verhaal aan de hand van een aantal thema’s. Deze verhalen digitaliseren zij met behulp van software. De verhalen kunnen vervolgens op de Multi-touch-tafel zichtbaar worden gemaakt. Door de gesprekken ontstaat wederzijds begrip en leert de vluchteling over de Nederlandse cultuur, de taal en de nieuwe woonplaats.

Doel van het project

Het maken van digitale levensverhalen door vluchtelingen met een verblijfsvergunning en een maatje uit dezelfde woonplaats/gemeente. Zij leren elkaar en elkaars leven kennen op een positieve en structurele wijze. Bij de Nederlandse burgers wordt zo meer begrip gekweekt voor vluchtelingen en de redenen waarom mensen huis en haard verlaten.

Aanpak

5 koppels leren elkaar kennen in 8 wekelijkse sessies. De verhalen die hieruit voortkomen worden op verschillende plekken verteld. In de laatste editie bezoeken we bv de studenten van een ROC opleiding.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: Na een succesvolle pilot hebben we besloten het project structureel te gaan aanbieden. Twee keer per jaar start er een groep van 5 koppels.
Samenwerkingspartners: Rijnbrink, Bibliotheek Salland, Vluchtelingenwerk Raalte
Resultaat: Het resultaat is een project waarin ontmoeting en kennismaking met elkaars cultuur en achtergrond centraal staan. Het software programma bied een doel (het optekenen van elkaars levensverhaal) waaraan samen gewerkt wordt en die helpt om je te verdiepen in de ander. Aan het einde van het project hebben de deelnemers iets tastbaars gemaakt wat men kan delen op verschillende plekken. Daarnaast zijn er contacten ontstaan die mensen hun perspectief verbreed, maar ook een contact waar men eens op terug kan vallen of bij terecht kan met een vraag.
Toelichting overname: Middels een ondersteuningsaanbod is het mogelijk voor andere bibliotheken om het project op te zetten op locatie. Informatie over de overnamemogelijkheid via Jetze Dam, programmamanager van de Bibliotheek Salland.