https://innovatiebieb.nl/project/vergezicht-op-klimaat/
https://innovatiebieb.nl/project/vergezicht-op-klimaat/

VeRgezicht op klimaat

Iedereen moet zich aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Provincie Flevoland, FlevoMeer Bibliotheek, Rioolbeheer Zeewolde, RSG Slingerbos|Levant, gemeente Zeewolde en We-Are-VR/UC360 hebben een unieke manier gevonden om inwoners van Zeewolde duidelijk te maken hoe zij zelf een steentje kunnen bijdragen aan het klimaatprobleem. Jong en oud krijgen door middel van een VR-film een uniek virtueel kijkje op ons klimaat te zien. Daarna gaan we in gesprek over klimaatverandering.

Doel van het project

FlevoMeer Bibliotheek vervult, zowel fysiek door haar ligging als organisatorisch door haar portfolio, een centrale rol bij het informeren van bewoners in het verlengde van hun behoefte daarvoor. Het is van groot maatschappelijk belang om de aantrekkingskracht van de Bibliotheek te vergroten, waarvoor een innovatieve invulling gewenst is. Door een aansprekende en gewilde vorm van informatieverstrekking, ontstaat de mogelijkheid de bewustwording rond klimaatproblematiek sterk te vergroten. Idealiter is die vorm bruikbaar onder alle doelgroepen. Een veranderingsproces verloopt doorgaans via de stappen informatieverstrekking, bewustwording en daarna pas gedragsverandering.

Aanpak

Zie Plan van aanpak.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Provincie Flevoland, FlevoMeer Bibliotheek, Rioolbeheer Zeewolde, RSG Slingerbos|Levant, gemeente Zeewolde en We-Are-VR/UC360
Toelichting evaluatie: Het valt ons op dat voor het merendeel van de bezoekers de informatie niet nieuw is. Wel zien we dat de film de bezoekers toch aan het denken zet en dat ze gemotiveerd worden om hun leefstijl aan te passen. Volwassenen worden tegengehouden door tijd en geld. Kleine dingen willen ze wel doen, denk aan korter douchen of een regenton, maar grote investeringen zijn een probleem. De techniek die we gebruikt hebben, VR, is voor veel bezoekers wel een nieuwe ervaring. Mensen geven aan dat het bijzonder is om op een virtuele manier te kijken naar ons klimaat. Kinderen geven aan wel te willen veranderen, maar dat het lastig is omdat ze afhankelijk zijn van hun ouders. Ze worden zich bewust van de problematiek rondom het klimaat en zijn creatief in hoe ze hier zelf een rol in kunnen spelen. Kinderen hebben ook aangegeven dat ze thuis gaan praten over wat ze gezien en geleerd hebben.