https://innovatiebieb.nl/project/vakantie-voorleestent/

Vakantie Voorleestent

De Vakantie Voorleestent is een initiatief van Bibliotheek Veendam. Gedurende de zomervakantie is de bibliotheek met een voorlees- en spelprogramma zes weken lang te vinden in de wijk. Op een vaste avond, vaste locatie en vast tijdstip wordt de hele zomer voorgelezen aan gezinnen.
Bibliotheek Veendam werkt hierbij samen met twee kinderopvang-organisaties: Hoi Pippeloi en Prokino.

Met de Vakantie Voorleestent wil Biblionet Groningen het (voor)lezen in de zomer stimuleren. De tent is, door het herhalende karakter, ook een ontmoetingsplek in de wijk. Kinderen en ouders komen er zes weken lang samen en leren elkaar beter kennen.

In de Vakantie Voorleestent wordt gezongen, voorgelezen en doen we spelletjes. Kinderen en ouders kunnen er tevens de leukste (voor)leesboeken lenen. Een bezoekje aan de Vakantie Voorleestent is helemaal gratis en ook gezinnen uit andere wijken zijn van harte welkom. De Vakantie Voorleestent staat in 2020 in de wijken Noord en Sorghvliet.

Onderdeel van de Vakantie Voorleestent is het project Geef een feestje, dat in 2018 dankzij Kunst van Lezen kon worden gerealiseerd. Onder het motto ‘geef een feestje’ helpen 20 gezinnen uit Veendam mee met het bedenken van het slotfeest van de Vakantie Voorleestent. De gezinnen ontvangen tijdens de reguliere avonden een feestdoos met daarin opdrachten. Zo gaan de gezinnen de muzieklijst samenstellen, gaan ze vlaggenlijnen versieren en bedenken ze leuke spellen voor de bezoekers. De uitkomsten vormen de basis van het slotfeest, dat wordt gehouden in de 6e week en waar beide wijken samenkomen.

In december 2017 won Bibliotheek Veendam met de Vakantie Voorleestent een social sofa van SPN. In de wijk Noord werd de mozaïeken bank onthuld op de plek waar in de zomer van 2016 de eerste Vakantie Voorleestent werd opgezet. Lees meer via: https://biblionetgroningen.nl/nieuws/gedeputeerde-en-wethouder-onthullen-social-sofa-veendam

Doel van het project

Met de Vakantie Voorleestent wil Biblionet Groningen het (voor)lezen in de zomer stimuleren.

Aanpak

Bibliotheek Veendam werkt samen met twee kinderopvangorganisaties. Gezamenlijk stellen we het programma voor de Vakantie Voorleestent op. We selecteren de thema’s voor de avonden, de boeken en spelletjes.

De avonden kennen een vaste opbouw:
• Het Vakantie Voorleestent-lied zingen
• Voorlezen
• Spel spelen (gericht op samenwerken en plezier)
• Het Vakantie Voorleestent-lied zingen
• Boeken uitlenen en/of kinderen lid maken van de bibliotheek (via een laptop)

De Vakantie Voorleestent staat op een avond in de wijk. We beginnen om 18.30 uur en het duurt tot ongeveer 19.30 uur. Het slotfeest duurt tot 20.30 uur.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Hoi Pippeloi Prokina
Resultaat: Jaarlijks komen er meer dan 500 kinderen / ouders naar de Vakantie Voorleestent. Veel gezinnen zien we ook, na de zomer, terug in de bibliotheek. Elke avond worden er tussen de 10-15 boeken uitgeleend en jaarlijks schrijven we ongeveer 10 kinderen in.
Toelichting overname: Organisaties die geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, kunnen zich melden bij mevrouw J. Robben.