https://innovatiebieb.nl/project/thuistaal/

ThuisTaal

Studenten komen 7 weken lang wekelijks bij nieuwkomersgezinnen thuis om te lezen met kinderen, te praten over boeken en het doen van talige spelletjes en oefeningen. Zo verbetert de Nederlandse woordenschat van de kinderen en neemt het leesplezier toe. Ook het bibliotheekbezoek is onderdeel van het project. Ouders maken kennis met de bibliotheek en krijgen handvatten om zelf een positieve leesopvoeding te creëren en de kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling. Het is een ontspannen moment, waarmee de ouder-kind band wordt versterkt en ouders worden gesterkt in hun rol als opvoeder.

Doel van het project

• Het bereiken en ondersteunen van nieuwkomersgezinnen door middel van een vakgerichte benadering: met speciale methodieken en materialen wordt de Nederlandse woordenschat vergroot en neemt het leesplezier toe. Ouders maken kennis met de bibliotheek en krijgen handvatten om zelf een positieve leesopvoeding te creëren en kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling.
• Tot een overdraagbaar model komen, zodat ook andere bibliotheken van start kunnen met het project.

Aanpak

In 2015 is het projectidee tot stand gekomen, zijn samenwerkingen aangegaan en hoorcollege’s op het Saxion gegeven. Eind 2015/begin 2016 zijn de studenten gestart met het project. In 2016 heeft de evaluatie plaatsgevonden met de samenwerkingspartners en is er gewerkt aan een overdraagbaar model.

Bijzonderheden

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Karien van Buuren adviseur en projectleider.
Toelichting innovatiefase: In 2015/2016 zijn succesvolle pilots gedraaid. Het project is inmiddels opgenomen in het curriculum van de derdejaarsstudenten Saxion Lerarenopleiding, vakkenlijn Nederlands. Met de samenwerkingspartners wordt het project voortgezet en een overdraagbaar model opgezet.
Samenwerkingspartners: Saxion Lerarenopleiding Basisonderwijs
COA en VluchtelingenWerk
Resultaat: Jaarlijks wordt het project in regio Twente uitgevoerd in samenwerking met de Overijsselse Bibliotheken, lerarenopleiding Saxion Enschede en nieuwkomersonderwijs in Enschede, Almelo en Oldenzaal. Gemiddeld doen er elk jaar 100 studenten mee en 50 nieuwkomersgezinnen. Inmiddels is het project ThuisTaal gekoppeld aan de VoorleesExpress. Dat betekent dat nieuwkomersgezinnen die meedoen aan ThuisTaal, vervolgens doorstromen naar de VoorleesExpress. De studentenkoppels verzorgen de overdracht naar de VoorleesExpress.
Daarnaast is het project opgezet door Bibliotheek Hardenberg in samenwerking met de opleiding tot onderwijsassistent. Bibliotheek Deventer draait ook het project ThuisTaal, in samenwerking met Saxion lerarenopleiding in Deventer. En Bibliotheek West-Achterhoek is het project gestart met de lerarenopleiding van de Iselinge Hogeschool in Doetinchem.