https://innovatiebieb.nl/project/taal-in-beweging/
https://innovatiebieb.nl/project/taal-in-beweging/

Taal in Beweging

Taal in Beweging is een methodiek om de laaggeletterde NT1-ers te bereiken en te stimuleren om de basisvaardigheden op het gebied van (digi) taal en rekenen te versterken. Uitgangspunten van Taal in Beweging: We werken altijd samen met een partner binnen het sociaal domein. Ontmoeting staat centraal in de eerste contacten. Samen onderzoeken we welke vaardigheden binnen de leefstijl versterkt kunnen worden om het leven te veraangenamen. Behoefte staat centraal. We laten de traditionele manier van leren los en sluiten aan met een manier van leren die past bij de leefstijl.

Doel van het project

Bereiken van de laaggeletterde NT1-ers in het werkgebied van Bibliotheek Kennemerwaard en trajecten/workshops passend bij de behoefte en leefstijl op maat ontwikkelen.

Aanpak

Vanuit de eerste contacten ontstonden specifieke hulpvragen waar we trajecten/activiteiten op maat voor maakten. Dit werd enthousiast ontvangen door de doelgroep. Hierdoor was implementatie en doorontwikkeling vanzelfsprekend.

Tips en tricks

De eerste tip is hou het klein en simpel. Maak op een leuke manier contact die past bij de doelgroep. Wij hebben een VR-bioscoop ingezet, Klim naar de hemel georganiseerd, suppen, een Tinder-activiteit in het café enzovoort. Drie studenten van de Hogeschool hebben dit mede ontwikkeld. De tweede tip is zet je eigen ‘leerbril’ af. Wij merkten dat leren in een klas met een docent en met werkboeken helemaal niet aansloot.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: In 2018 zijn we gestart met de eerste activiteiten met samenwerkingspartners gericht op ontmoeting en onderzoeken waar de behoefte lag op het gebied van versterken basisvaardigheden.
Samenwerkingspartners: Welzijn organisaties, diverse daklozen opvang, sociale werkplaats, GGZ, diverse jongerenhulpverlening, BLIJF-groep, Leger des Heils, supermarkt, schuldhulpverlening, sociaal teams, UWV, Halte Werk, coördinator mensenhandel, praktijkonderwijs, basisscholen, VrouwenKracht, wijkcentra, werkgevers met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, Jongerenwerk, Exodus (gedetineerden).
Resultaat: In 2020 hebben we ruim 400 NT1-ers kunnen begeleiden bij het versterken van de basisvaardigheden. We hebben projecten geïmplementeerd bij organisaties door onze kennis over te brengen naar de professionals of vrijwilligers. We hebben structurele projecten/leerplein die wekelijks grote aantallen NT1-ers bereiken.
Toelichting overname: Uiteraard kunnen collega’s gebruik maken van onze ervaringen en met Taal In Beweging aan de slag gaan. Collega’s zijn van harte welkom om bij ons te komen kijken en we komen ook graag een keer uitleg geven. Mocht de begeleiding uit meer dan af en toe een telefoontje om mee te denken bestaan dan moeten we even met elkaar om de tafel!
Toelichting evaluatie: In 2020 hebben ondanks corona toch 72 NT1-ers een certificaat gehaald. We hebben in 2020 vooral ingezet op de corona maatregelen en de specifieke problemen die dat met zich meebracht. Denk aan digitale vaardigheden telefonisch of 1 op 1 versterken om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Ook kwamen er vragen naar het vinden van goede informatie over corona en gezondheid. Daar hebben we op maat (online) trajecten voor ontwikkeld. Los van de positieve feedback van de partners en deelnemers hebben we hier geen effecten onderzoek voor ontwikkeld. In de bijlage begroting zijn een aantal voorbeelden van projecten die een doorontwikkeling van taal in Beweging zijn te vinden.