https://innovatiebieb.nl/project/studiekringen-50plus/

Studiekringen 50plus

Samen met het Landelijk Platform Studiekringen50plus wil Rijnbrink haar kracht en ervaring inzetten om de succesvolle studiekringformule te verspreiden en nieuwe groepen te starten voor ouderen met en zonder een beperking. Essentieel in de opzet van een Studiekring is ‘zelf doen’ en zelfwerkzaamheid. In een Studiekring komen circa 10 tot 15 ouderen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp met elkaar te bespreken. De studiekring is een activiteit in een ‘Leven Lang Leren’, die zich afspeelt in een sociale groep, waardoor een community ontstaat die zorg draagt voor elkaar. Studiekringen houden mensen betrokken bij elkaar en de samenleving.

Waarom bibliotheken betrekken? De bibliotheken zijn een op lokaal niveau natuurlijke partner vanwege hun spreiding, laagdrempelig imago, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid, maar vooral ook vanwege de connectie met de collectie en het zijn van een ontmoetingsplaats voor “leven lang leren”.

Doel van het project

De doelstellingen van dit project zijn:
1. De bekendheid van de Studiekringen onder de doelgroep én professionals vergroten en beschikbaar te stellen,
2. De methode Studiekring uitbreiden met moderne technieken zodat juist ook (alleenstaande) ouderen met één of meerdere fysieke of mobiliteitsbeperkingen (nog) makkelijker kunnen (blijven) deelnemen.
3. Nieuwe Studiekringen, ook buiten Gelderland, helpen opzetten.
4. De continuïteit van het Platform borgen en verduurzamen.

Aanpak

In de meest ideale vorm begeleiden getrainde en deskundige bibliotheek-medewerkers bij de opstart van de Studiekringen en blijven ze betrokken bij de studiekring. Dit levert een bron aan informatie voor de bibliotheek (welke thema’s zijn er interessant voor de doelgroep) en de opbrengst van de Studiekringen kan benut worden in het programmeren van de bibliotheek.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Platform Studiekringen50plus Spectrum Andrea Kuijpers Advies
Resultaat: Deelname aan Studiekringen zorgt er voor dat mensen betrokken blijven bij de samenleving en mee kunnen doen. Dit kan eenzaamheid voorkomen of verminderen, wat ook van belang is voor kwetsbare ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.
Toelichting overname: Overname na training Train-de-begeleider