https://innovatiebieb.nl/project/stroom/

STROOM

Het project is gestart met een brainstormsessie waarin jongeren hun ervaringen met de bibliotheek deelden. Hieruit bleek dat er veel behoefte was aan laagdrempelige, sociale activiteiten voor jongeren. Vervolgens is deze groep uitgenodigd om deel te nemen aan het project JAZ’L, waarin jongeren in groepjes hun eigen project/evenement konden opzetten. Hieruit zijn een mangaclub en een spellenclub voortgekomen, die regelmatig activiteiten en bijeenkomsten organiseren. Na een halfjaar heeft het projectteam alle opgedane ervaringen en kennis gebundeld in het format STROOM, de opvolger van JAZ’L. Met name de toewijding van de doelgroep, het borgen binnen de organisatie en het vergroten van de autonomie van de betrokken jongeren kon beter en is aangepast. Bij STROOM zijn steeds 12 jongeren tussen de 14 en de 18 jaar betrokken. Zij hebben als groep in het schooljaar 2021-2022 twee activiteiten georganiseerd voor jongeren in Emmen. De invulling en de organisatie was in handen van de jongeren zelf, met begeleiding van twee bibliotheekmedewerkers. Tijdens de wervingsfase van STROOM was er veel media-aandacht voor het project, bijvoorbeeld door het Dagblad van het Noorden. STROOM is wegens succes opgenomen als regulier aanbod van Facet in de programmalijn Orie?nteren.

Doel van het project

Met een expert team van jongeren te onderzoeken hoe we hen (beter) kunnen bereiken, boeien en binden. Met hen activiteiten te ontwikkelen, een campagne te ontwikkelen die hen aanspreekt om de bibliotheek meer als hun plek te gebruiken en zorgen voor een aantrekkelijke collectie voor de doelgroep. Hiermee aan te zetten tot ontwikkeling, zodat jongeren zich uiteindelijk beter kunnen redden in de maatschappij.

Aanpak

Binnen het project JAZ’L is de doelgroep actief betrokken door enkele aanjagers binnen de initiële groep jongeren (geworven via de netwerken van de projectmedewerkers) hun vrienden te laten vertellen over JAZ’L, en hen te enthousiasmeren om ook mee te doen. De jongeren hebben in bijeenkomsten hun wensen en ideeën gedeeld en verder zelf bijna de volledige regie gehad over de evenementen die zij organiseerden. Dat is de kern van de werkwijze die nog steeds wordt ingezet. Bij STROOM hebben de jongeren ook bijna de complete regie over de activiteiten die zij organiseren.

Tips en tricks

Hoe je jongeren kunt betrekken bij de ontwikkeling van inhoud en producten binnen een bibliotheek omgeving en tevens hoe je als organisatie kunt bijdragen aan de ontwikkeling van de(ze) jongeren.