https://innovatiebieb.nl/project/stadslab/

Stadslab

Met Stadslab streven wij naar ‘data-smart burgers’. Dat houdt in dat inwoners van Wageningen zich bewust zijn van wat er kan met data en hoe ze deze zelf kunnen inzetten. Vanuit de bblthk vinden wij digitaal burgerschap belangrijk. Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Daarom helpt Stadslab Wageningen inwoners van Wageningen bij het beantwoorden van vragen over de eigen buurt. Er wordt heel veel gemeten en gemonitord, voor allerlei doelen. Die data is niet altijd even makkelijk te vinden of te krijgen. Wij helpen inwoners met het verzamelen van gegevens voor het doen van onderzoek. Ook helpen we inwoners aan een podium voor de resultaten. Zo helpen wij inwoners met de juiste data hun plan of initiatief een stap verder brengen.

Doel van het project

Data-smart inwoners die door onderzoek vorm kunnen geven aan hun omgeving.

Aanpak

In de folder is een heldere beschrijving te vinden van het proces wat Stadslab aan inwoners biedt. De folder is als bijlage toegevoegd.

Tips en tricks

* Opbouwen van netwerken/ samenwerkingsverbanden.
Weet wie je bent Zoek gelijkgestemden Focus op energie Wees een voorbeeld Bied mogelijkheid tot netwerken
* Heldere positionering.
Een hub voor nieuwsgierige lokale burgers, gemeenten en wetenschappers waar de onderzoeksvraag van de inwoner centraal staat.
* community opbouw.
Niet het wiel zelf opnieuw uitvinden maar in gesprek ontdekken wat ieders inbreng kan zijn.
* Inrichting en proces van Stadslab
We zijn bezig met een blauwdruk hoe je een Stadslab kan opzetten op een andere locatie.