https://innovatiebieb.nl/project/spraakgestuurd-zoeken-in-de-catalogus/

Spraakgestuurd zoeken in de catalogus

Innovatieteam Flevoland onderzoekt de meerwaarde van voice assistants in verschillende varianten, waaronder deze pilot ‘spraakgestuurd zoeken in de catalogus’. Spraaktechnologie wordt tenslotte steeds meer ingezet en gebruikt in het dagelijks leven om informatie op te halen en te delen zoals via Siri, Google assistent en WhatsApp.

Doel van het project

Hoe kunnen we spraakgestuurd zoeken in de catalogus, landelijk doorvoeren?

Aanpak

Het Innovatieteam test de meerwaarde van voice assistants in verschillende varianten, waaronder spraakgestuurd zoeken in de catalogus van bibliotheken. Dit omdat spraaktechnologie steeds meer ingezet en gebruikt wordt in het dagelijks leven, om informatie op te halen en te delen zoals Siri, Google assistent en WhatsApp. We onderzochten samen met een partner de hypothese: bibliotheekbezoekers vinden het prettig om via spraak te zoeken in de catalogus. Uit deze pilot is gebleken dat bezoekers zoeken via spraak als prettig ervaren. Deze pilot geeft aan dat het zoeken via spraak specifiek meerwaarde heeft voor bezoekers met een uitdaging (fysiek zoals reuma en/of dyslexie, lage schrijfvaardigheid).

Tips en tricks

Deze innovatie is interessant voor landelijke opschaling zodat iedere gebruiker de bibliotheekcatalogus via spraak kan benaderen. Een landelijke aanpak is dan ook nodig om deze opschaling vorm te geven.