https://innovatiebieb.nl/project/spatial-libraries-2/

Spatial Libraries

De term Spatial computing is door de lancering van de Apple Vision Pro internationaal pas echt goed op de kaart gezet. Spatial computing is de technologie waarmee gebruikers op een natuurlijke en intuïtieve manier met computers kunnen interacteren in hun echte fysieke omgeving. Onder Spatial computing vallen talloze technologieën, zoals virtual reality, augmented reality en mixed reality, maar ook AI, Metaverse, data-integratie, etc. Spatial computing werd in 1985 voor het eerst toegepast en is de laatste jaren in een enorme stroomversnelling terecht gekomen. Talloze bedrijven in vrijwel iedere sector zijn al van start gegaan om spatial computing in hun bedrijfsvoering toe te gaan passen. Van de medische sector tot de architectuur en van het onderwijs tot de retail. Letterlijk iedereen zal met Spatial computing te maken krijgen, terwijl de kennis & kunde over dit onderwerp slechts bij enkelen bekend is. De Apple Vision Pro is dé tool om kennis te maken met spatial computing en al haar facetten. De bibliotheek is de plek waar iedereen kennis kan gaan maken met deze revolutionaire technologie die ook in de bibliotheekwereld haar intrede zal gaan doen. Om die reden noemen wij dit project dan ook Spatial Libraries.

Doel van het project

Het nieuws staat vol met de ontwikkelingen op technologisch gebied (VR, AR, XR, AI, MetaVerse, datamining, etc.). Telkens leest en hoort men dezelfde termen, maar begrijpt men niet wat deze inhouden en ziet men zeker niet de onderlinge verbanden. Wat betekenen die termen nou eigenlijk? En wat betekent dit nou voor mij? Veel mensen haken af en sommigen beginnen het als een ‘gevaar’ te beschouwen, simpelweg omdat men niet meer kan volgen wat er allemaal op technologisch vlak gebeurd. Dit terwijl Spatial computing in een razend tempo zich aan het integreren is in het dagelijkse leven van iedereen. Het doel is dat zowel scholen als individuen (jongeren, studenten en ouderen) toegang krijgen tot deze wereld via ‘Spatial libraries’, zodat zij kunnen gaan ervaren wat spatial computing is en de technologieën begrijpen die daaronder vallen. Dit project voorkomt dat de kenniskloof waarmee digibeten te maken hebben steeds groter wordt, deze groep niet nog groter wordt en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt. Voor scholen, jongeren en ouderen vormt dit project de ideale manier om kennis te vergaren én toe te passen, waarbij men tevens inspiratie op kan doen. Tenslotte vallen talloze beroepen samen bij spatial computing en neemt de vraag naar gespecialiseerd personeel enorm toe. Van grafisch designer tot software ontwikkelaar en van film technicus tot data-analyst of game developer. https://www.eseibusinessschool.com/nl/revolutionizing-education-through-ar/#:~:text=MetAppleVisionProwordt,inhouddienovereenkomstigaantepassen.

Aanpak

De kennisoverdracht zal op een zeer luchtige, interactieve en vooral laagdrempelige wijze worden gerealiseerd, waarbij men enkel de Apple Vision Pro hoeft op te zetten om interactief alle informatie tot zich te nemen. In plaats van ‘angst voor de toekomst’ zal men juist zich gaan verwonderen wat er door Spatial computing allemaal mogelijk is en welke talloze voordelen Spatial computing biedt voor iedereen. ‘Spatial Libraries’ zijn bibliotheken waar men de Apple Vision Pro heeft toegevoegd aan hun Medialab of als pop-up opstelling heeft geplaatst in hun vestiging. In slechts enkele minuten heeft men de bril afgesteld op de gebruiker en kan men zich in alle rust zich onderdompelen in de wereld van Spatial computing. Dit kan een sessie zijn van 10 tot 15 minuten. Doordat de Apple Vision Pro geen externe computers, geen bekabeling, geen controllers die men vast dient te houden én zelfs geen wifi nodig heeft, kan men overal met de sessie beginnen. Voor bibliotheken biedt dit tevens de mogelijkheid om additionele diensten en producten aan te bieden, zoals vakliteratuur, lezingen, cursussen, trainingen, etc. Hierin kan Virtual Monkey een adviserende rol in spelen.

Tips en tricks

Onder jongeren (16-25 jaar) is de interesse enorm m.b.t. dit onderwerp. Tijdens de Carrierebeurs 2024 hebben wij honderden personen de bril laten uitproberen, waar men letterlijk voor in de rij stond. Veel van de jongeren stelden veel vragen over de technologie en raakte men geïnspireerd om binnen spatial computing en/of AI hun toekomstige baan te vinden. Tevens hebben wij op talloze bedrijfsbeurzen gestaan en presentaties gegeven bij bedrijven als Ahold Delhaize, VolkerWessels, Heineken, Nike Europe, Mastercard, L’Oréal, Mediamarkt, etc. Letterlijk ieder bedrijf wilt met Spatial computing aan de slag of is er inmiddels mee gestart (bijv. KLM en ASML). Dit maakt duidelijk dat de kennis & kunde over dit onderwerp absoluut essentieel is voor jongeren.