https://innovatiebieb.nl/project/scrum-sneller-effectiever-en-leuker-werken/

Scrum: sneller, effectiever én leuker werken

Scrum is een projectaanpak waarmee projecten sneller worden gerealiseerd en tot beter resultaat leiden. Voor de start van het project wordt goed gekeken naar welke competenties en talenten nodig zijn binnen het scrumteam. Het scrumteam is samen met de product owner verantwoordelijk voor het resultaat. De scrummaster begeleidt het proces en faciliteert het team. Er wordt gewerkt in korte sprints van 2 à 3 weken waarna de tussentijdse resultaten al direct worden opgeleverd. Hierdoor is er steeds duidelijk inzicht in de voortgang van het project en zijn er volop momenten om bij te sturen en in te spelen op actuele issues. Daarnaast nodigt deze manier van werken uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team en de organisatie.

Doel van het project

Doordat er een breder draagvlak is, er kleinere stappen worden gezet en mensen met de best passende competenties bij een bepaald project aangesloten zitten, wordt het beste resultaat op een snelle manier behaald.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: De manier van werken is in eerste instantie als pilot ingezet op het project rond de klantenservice. Toen dit vervolgens goed bleek te werken zijn ook andere projecten vormgegeven met scrum.