https://innovatiebieb.nl/project/scoor-een-boek/

Scoor een boek!

Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend project dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Scoor een Boek! kent een Schooleditie voor kinderen van groep 5/6 én een digitale Thuiseditie voor het hele gezin.

Tien weken lang lezen kinderen en ouders, onder aanmoediging van een bekende voetbalspeler en de Bibliotheek, zoveel mogelijk boeken. Het project wordt afgesloten met een sportieve happening op het voetbalveld. Daarnaast worden er voor de gezinnen leuke Scoor een Boek!-evenementen georganiseerd in de bibliotheek: de Scoor een Boek! Experience.

Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier voor kinderen én (laagtaalvaardige) ouders. De Eredivisie CV wil bijdragen aan een gezonde levensstijl van de samenleving, de Bibliotheek ziet sterkere taalbeheersing als een belangrijke pijler hiervoor. Op dit snijvlak vinden de Bibliotheek en de Eredivisie elkaar in ‘Scoor een Boek!
Websites: scooreenboek.nl (toolkit) en scoorthuis.nl.

Doel van het project

Met behulp van Scoor een Boek! gaan we:
-Leesplezier brengen bij kinderen én ouders, zowel in de klas als thuis. Leesplezier zorgt voor méér lezen en beter worden in lezen = beter worden in taal = beter kunnen leren.
-Met de gezinsaanpak (Thuiseditie) inzetten op preventie en curatie van laaggeletterdheid.
-Doorlopend taalstimulerend aanbod bieden aan kinderen/gezinnen door het project in te bedden in de doorgaande lijn lezen en mediawijsheid 0-18 jaar
-Sport en beweging verbinden met taalstimulering.
-Inzetten op het vergroten van de ouderbetrokkenheid & partnerschap.
-Een bijdrage leveren aan de sociale cohesie.
-Inzetten op het bereiken en ondersteunen van laagtaalvaardige gezinnen.
-Gezinnen toeleiden naar de lokale bibliotheek en haar aanbod.

Aanpak

Scoor een Boek! is in 2018 ondergebracht bij SPN, programmalijn de Bibliotheek op School en heeft hiervoor financiering ontvangen van Kunst van Lezen. Het programma wordt sinds 2019 gecoördineerd door Astrid Kroon (Rijnbrink) en José Peijen (Cubiss).

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase:
Scoor een Boek! is in 2012 ontwikkeld door Biblionet Groningen. Sinds 2017 wordt het programma in heel Nederland uitgevoerd. Een landelijke projectgroep heeft in 2018-2019 een landelijke toolkit ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan bibliotheken. Bij de laatste editie(2019) waren 20 bibliotheekorganisaties en 12 BVO’s betrokken bij Scoor een Boek!. In 2019 heeft Biblionet Groningen dankzij Innovatiegelden van de Koninklijke Bibliotheek een digitale Thuiseditie ontwikkeld: www.scoorthuis.nl. Aan de pilot in de provincie Groningen deden 2.351 deelnemers mee. 703 gezinnen maakten een team aan en gezamenlijk werden 4.874 opdrachten uitgevoerd. Na evaluatie zijn enkele verbeterpunten aangemerkt. Deze verbeterpunten worden meegenomen bij de landelijke uitrol in 2020. In 2020 wordt de Thuiseditie gekoppeld aan de Schooleditie. Op de website www.scoorthuis.nl krijgt iedere klas een groepsaccount. De gezinnen koppelen hun account aan deze klas/groep. De punten die gezinnen scoren met het uitvoeren van opdrachten, dragen bij aan een scholencompetitie, waarbij de klas kans maakt op leuke prijzen. De doorontwikkeling van www.scoorthuis.nl in 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. Wil je meer weten over de digitale Thuiseditie of de resultaten van 2019? Neem contact op met Jolanda Robben of Astrid Kroon.
Samenwerkingspartners: Stichting Lezen Eredivisie CV Stichting SPN
Resultaat: en je nieuwsgierig naar de resultaten van de editie 2019?De cijfers liegen er niet om: • 12 voetbalclubs • 92 bibliotheekvestigingen • 303 scholen • 16.040 leerlingen • 105.742 gelezen boeken! Deelnemende clubs in 2019 waren: AZ, FC Groningen, FC Emmen, NEC, Heracles, Go Ahead Eagles, Willem II, RKC Waalwijk, NAC, Helmond Sport, Top Oss en FC Volendam