https://innovatiebieb.nl/project/samenwerking-bibliotheek-en-gevangenis/

Samenwerking bibliotheek en gevangenis

Wij zijn bezig met het verkennen van een mogelijk structurele samenwerking tussen de bibliotheek en de PI Veenhuizen. Dit kan op meerdere vlakken, zoals bijvoorbeeld gedetineerden die bijna vrij komen voorbereiden op hun vrijlating, maar ook door gezamenlijk activiteiten te organiseren in het kader van persoonlijke ontwikkeling, leesbevordering, digitale inclusie en participatie. Er zijn meerdere PI's verspreid over het land, dus dit lijkt een uitgelezen kans om de samenwerkingsmogelijkheden dan ook landelijk te onderzoeken.

Doel van het project

Structurele samenwerking onderzoeken en opzetten met P.I.’s op onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, leesbevordering, digitale inclusie en participatie.

Aanpak

Vanuit Biblionet Drenthe zijn er gesprekken met PI Veenhuizen om een mogelijke samenwerking te verkennen, maar als we een landelijk fieldlab kunnen opzetten dan kunnen we dit direct grootser aanpakken. Het landelijk onderzoeken en opzetten van een samenwerking tussen bibliotheken en PI’s lijkt zinvol, omdat gevangenen geregeld worden overgeplaatst en als ze vrij komen vliegen ze weer uit over het hele land. Een gezamenlijke en eenduidige aanpak zal daarom het meest effectief zijn.

Tips en tricks

Dit is slechts een idee. Er zijn nog geen ervaringen en/of mijlpalen.