https://innovatiebieb.nl/project/samenwerken-woningcorporaties-in-drenthe/

Samenwerken woningcorporaties in Drenthe

Meer en meer wordt er digitaal gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de woningcorporaties. Eind april 2020 lanceerden de woningcorporaties in Drenthe hun gezamenlijke website voor woningzoekenden: Thuiskompas.nl. Op Thuiskompas staan alle beschikbare sociale huurwoningen van alle Drentse woningcorporaties. Eén inschrijving is voldoende om in aanmerking te komen voor al het huurwoningaanbod. Gratis. Een nadeel is dat het inschrijven nu alleen nog digitaal gaat. Voor de minder digitale vaardige inwoner is dat een drempel. De bibliotheek kan deze drempel verlagen.

Doel van het project

De Drentse bibliotheken en de woningcorporaties werken samen om inwoners van Drenthe te helpen met het gebruik van de website van de gezamenlijke woningcorporaties (thuiskompas.nl). Om zo inwoners van Drenthe meer digitaal vaardig te maken.

Aanpak

Ondersteuning in de bibliotheek bestaat uit:
• Bewoners kunnen gebruik maken van publieks-pc, printer en scanner in de bibliotheek;
• Front-officemedewerker (en/of vrijwilligers) kunnen vragen beantwoorden over het gebruik van Thuiskompas, zoals inschrijven en reageren op woningen;
• Aanmaken e-mailadres
• Ondersteunen bij aanvragen inkomensverklaring
• Toeleiding naar Klik & Tik-cursussen of digisterker.

Beschikbare materialen voor in de bibliotheek:
• Een handleiding van de website
• Een handleiding voor het aanmaken van een e-mailadres
• Een eigen account om te gebruiken als ‘voorbeeldaccount’ bij uitleg van de website
• Posters en flyers

Ondersteuning die Thuiskompas zelf biedt:
De website Thuiskompas bevat een rubriek met veel gestelde vragen. Bewoners (en bibliotheekmedewerkers) kunnen ook telefonisch en per mail contact opnemen met Thuiskompas. Voor inhoudelijke vragen (over toewijzen van een woning, klachten) kunnen bewoners bij de afzonderlijke corporaties terecht. Hun contactinformatie staat ook op Thuiskompas.

Doorverwijzen naar de bibliotheek door Thuiskompas:
De helpdesk van Thuiskompas verwijst door naar de bibliotheek voor de genoemde ondersteuning. Enserve, de partij achter Thuiskompas, beantwoordt telefonisch en per mail vragen van woningzoekenden. Zij zijn op de hoogte van de dienstverlening in de bibliotheek, zodat ze kunnen doorverwijzen.

Wat doen we niet:
Wij beantwoorden geen inhoudelijke vragen over de huizen op Thuiskompas, over inschrijfduur of over de toewijzing etc. Als mensen deze informatie zelf niet kunnen vinden op de website, ondersteunen wij ze met het zoeken op de website en/of in contact komen met de woningcorporaties.

Tips en tricks

Dit is een voorbeeld van een samenwerking die aansluit bij het IDO. Kijk voor tips, tricks en voorbeeld materialen op de Padlet handreiking samenwerking.

Naar aanleiding van dit voorbeeld is DeZB ook een samenwerking gestart met de woningcorporaties. Vanuit de KB is gevraagd of we onze ervaringen willen delen zodat meer bibliotheken dit voorbeeld kunnen volgen of om te inspireren. Dit hebben we gemaakt in de vorm van een Padlet met informatie, voorbeeld materialen, tips en tricks. Ook is er een animatie beschikbaar met uitleg over de samenwerking met woningcorporaties. Deze kan je tegen een klein bedrag laten aanpassen naar je lokale situatie.