https://innovatiebieb.nl/project/robot-stagiair-temi/

Robot-stagiair Temi

Temi de Robot heeft drie maanden stage gelopen als hospitality medewerker in de Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. Het doel van deze sociale spraakgestuurde robot was om de klantbeleving in de bibliotheek te optimaliseren op een plezierige en eigentijdse manier. We wilden experimenteren met nieuwe technologieën en ook het kennisniveau binnen de organisatie vergroten wat betreft kunstmatige intelligentie en robotica (chatbots).

Doel van het project

Kansen en mogelijkheden nemen toe op het gebied van spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie. Op experimentele wijze wilden we door de inzet van een spraakgestuurde hospitality robot ontdekken wat de mogelijkheden zijn van Voice Assistance voor de bibliotheekgebruikers en in hoeverre zij ‘voice’ als een fijn én nieuw medium ervaren. We zochten in de pilot verbinding met laaggeletterdheid, want laaggeletterden zijn vaak meer dan bekwaam in spreektaal terwijl schrijftaal lastiger is.

Aanpak

Om spraaktechnologie te onderzoeken in de vorm van een sociale robot, heeft Temi drie maanden stage gelopen bij De Nieuwe Bibliotheek. Hierin liep de robot een hoofdstage als Front office medewerker, en vier snuffelstages om verschillende use-cases te beproeven. De robot werd begeleid door drie medewerkers van de front office, per snuffelstage iemand van de programmering en het project werd geleid door het Innovatieteam. In de pilot hebben we verschillende vragen onderzocht door voor alle stages een applicatie te ontwikkelen.
Vragen die centraal stonden:
Ervaren bezoekers van de bibliotheek spraaktechnologie als drempelverlagend en behulpzaam?
Vinden bezoekers, in het bijzonder van de doelgroepen in de pilot, het plezierig om geholpen of ontvangen te worden door robot Temi?
Op welke andere use-cases is Temi in te zetten in de toekomst?
De stageperiode is gestart met een sprintweek samen met de leverancier. Tijdens deze sprintweek zijn verschillende user stories in kaart gebracht en hebben we Temi een eigen stem gegeven en persoonlijk gemaakt. Aan het eind van de stage heeft Temi met behulp van een stageverslag een eindoordeel gekregen.

Zijn er meerdere bibliotheken die willen samenwerken om te kijken hoe Temi als mogelijke toevoeging aan het service team ingezet kan worden? Bijvoorbeeld door Temi als hospitality medewerker in te zetten bij onbemande vestigingen? Om zelf apps te ontwikkelen voor Temi, of die van De Nieuwe Bibliotheek te gebruiken? Let op, de applicatie die tijdens de stageperiode is ontwikkeld, blijft bewaard tot uiterlijk januari 2024. Daarna zou alles opnieuw moet worden opgestart.

Tips en tricks

Een spraakgestuurde sociale robot kan ondersteuning geven aan het front office en wordt positief ontvangen door de eindgebruikers. De applicaties die zijn ontwikkeld voor Temi zouden voor meer bibliotheken bruikbaar kunnen zijn. Daarnaast is er meer tijd, aandacht en zijn er pilots nodig om Temi meer plug-and-play te maken voor verschillende use cases.