https://innovatiebieb.nl/project/project-qr-codes-fieldlab-fysiek-digitaal/

Project QR-codes (Fieldlab fysiek-digitaal)

Het QR-project is een landelijk innovatieproject van de openbare bibliotheken. Het centrale vraagstuk is: hoe kunnen we met QR-codes de digitale collectie van de Bibliotheek gemakkelijk voor iedereen toegankelijk maken? In een notendop: koppel QR-codes op posters, flyers en schermen aan een selectie e-books of luisterboeken uit de online Bibliotheek, die daardoor met twee klikken via de app of de browser te lezen zijn. De online Bibliotheek heeft een collectie van bijna 40.000 e-books en meer dan 10.000 luisterboeken. Er zijn romans, biografieën, kookboeken, reisboeken, verhalenbundels etc. Zodoende zijn er ook ontzettend veel mogelijkheden voor toepassingen. Ga bijvoorbeeld aan de slag met populaire titels, themacollecties, lezen over sporthelden in de voetbalkantine of luisteren tijdens een wandeling op de hei. Met het project willen we ervoor zorgen dat lezen en leesplezier altijd binnen bereik is. We willen laten zien dat er digitale oplossingen zijn voor het teruglopen van voorzieningen en kunnen via moderne middelen bijdragen aan de leefbaarheid. Daarnaast stimuleren we met het project de geletterdheid. Voor organisaties biedt het project kansen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en nieuwe doelgroepen te bereiken.

Doel van het project

Hoe kunnen we met QR-codes de digitale collectie van de Bibliotheek gemakkelijk voor iedereen toegankelijk maken?

Aanpak

In het project draaien bibliotheken uit het hele land pilots om (lokale) toepassingen voor QR-codes in relatie tot het digitaal aanbod te onderzoeken en te testen met gebruikers. Ze krijgen hierbij ondersteuning van een projectgroep van de KB en SPN, in samenwerking met de POI’s. De KB neemt de technische kant voor haar rekening. Op basis van de testervaring zorgt zij er bijvoorbeeld voor dat de QR-codes werken op elk apparaat en dat niet-leden soepel worden doorgeleid. Nu gaat dat nog niet altijd goed, en deze problemen moeten worden opgelost in het Fieldlab. Verder voorziet het projectteam bibliotheken van (digitale) communicatiemiddelen om QR-codes op te presenteren en organiseert zij deskundigheidsbevordering en intervisie voor pilotbibliotheken. Deelnemende bibliotheken werken mee aan effectonderzoek en stellen de uitkomsten van hun pilot beschikbaar aan het Bibliotheeknetwerk, zodat er landelijk kan worden opgeschaald en resultaten kunnen worden geborgd.