https://innovatiebieb.nl/project/proeftuin-experimenteer-ontwikkelomgeving-multichannel-applicaties/

Proeftuin / experimenteer / ontwikkelomgeving (multichannel) applicaties

We willen een proeftuin/experimenteer/ontwikkelomgeving (aPaaS) beschikbaar stellen waarop bibliotheken in staat worden gesteld om snel nieuwe applicaties/digitale diensten te ontwikkelen en hiermee te experimenteren. Om de slag te maken naar een nieuwe positionering als bibliotheek in de digitale wereld is experimenteren en innoveren noodzakelijk.

Ook vraagt de invulling van de 5 kernfuncties, zoals in de Wsob benoemd, om het continu uitproberen en evalueren van ideeën, concepten en vernieuwende interessante digitale toepassingen. Door een aPaaS-omgeving beschikbaar te stellen denken we een aantal knelpunten op te lossen:

– Vrijwel elke nieuwe toepassing wordt nu van scratch en door elke bibliotheek afzonderlijk gebouwd. Door het ontbreken van een ontwikkelomgeving met een aantal voor bibliotheken relevante basisfunctionaliteiten is het lastig om een idee verder te brengen dan de idee-fase. Een idee kan in deze omgeving sneller tot ontwikkeling worden gebracht.

– Door het delen van de omgeving is het ook makkelijker om gebruik te maken van onderdelen/modules die andere al hebben ontwikkeld. Ook is kennisuitwisseling tussen bibliotheken die met gelijksoortige experimenten bezig zijn eenvoudiger te faciliteren.

– Als er nu lokaal zaken worden ontwikkeld is het erg lastig om dit op te schalen. Door gebruik te maken van een aPaaS-omgeving verwachten we dat opschaling eenvoudiger is.

Doel van het project

We willen een proeftuin/experimenteer/ontwikkelomgeving (aPaaS) beschikbaar stellen waarop bibliotheken in staat worden gesteld om snel nieuwe applicaties/digitale diensten te ontwikkelen en hiermee te experimenteren. Om de slag te maken naar een nieuwe positionering als bibliotheek in de digitale wereld is experimenteren en innoveren noodzakelijk.

Ook vraagt de invulling van de 5 kernfuncties, zoals in de Wsob benoemd, om het continu uitproberen en evalueren van ideeën, concepten en vernieuwende interessante digitale toepassingen. Door een aPaaS-omgeving beschikbaar te stellen denken we een aantal knelpunten op te lossen:

– Vrijwel elke nieuwe toepassing wordt nu van scratch en door elke bibliotheek afzonderlijk gebouwd. Door het ontbreken van een ontwikkelomgeving met een aantal voor bibliotheken relevante basisfunctionaliteiten is het lastig om een idee verder te brengen dan de idee-fase. Een idee kan in deze omgeving sneller tot ontwikkeling worden gebracht.

– Door het delen van de omgeving is het ook makkelijker om gebruik te maken van onderdelen/modules die andere al hebben ontwikkeld. Ook is kennisuitwisseling tussen bibliotheken die met gelijksoortige experimenten bezig zijn eenvoudiger te faciliteren.

– Als er nu lokaal zaken worden ontwikkeld is het erg lastig om dit op te schalen. Door gebruik te maken van een aPaaS-omgeving verwachten we dat opschaling eenvoudiger is.