https://innovatiebieb.nl/project/prentenboeken-creatie-software-voor-het-po/

Prentenboeken creatie software voor het PO

We willen ervoor zorgen dat bibliotheken, scholen en particulieren in een projectvorm samen met kinderen een (prenten)boek kunnen maken. Kinderen gaan hierbij in groepsverband aan de slag om een verhaal te bedenken (probleemstelling, personages, plot), het verhaal uit te schrijven, te illustreren, in te spreken (optioneel) en het boek te vertalen (optioneel). We willen hiervoor software ontwikkelen waarmee kinderen (onder begeleiding) zelf de regie kunnen nemen. Na publicatie is het boek dmv een speciale code in de BookaBooka app te lezen en te beluisteren. Via de code kunnen de kinderen hun creatie thuis en/of bij opa en oma te laten zien. Kortom, een ideale projectvorm om op een veelzijdige manier bezig te zijn met taal.

Doel van het project

Het is ons doel om een door software ondersteunde projectvorm te creeren waarmee kinderen op een veelzijdige manier met (hun eigen) taal bezig zijn en hierna het resultaat trots kunnen delen met hun omgeving. We denken dat, naast het aanbieden van een redelijk passieve beleving van boeken (lezen/ luisteren), een actieve vorm een mooie aanvulling is om op een andere manier met boeken / taal aan de slag te gaan. Deze projectvorm kan op verschillende manieren / plaatsen ingezet worden. In de bibliotheek, het buurthuis, de basisschool en thuis. Het kunnen vertalen van de zelfgemaakte boeken biedt een interessante mogelijkheid voor het betrekken van (de ouders van) meertalige kinderen.

Aanpak

Onze BookaBooka software heeft reeds de mogelijkheid om boeken (ter screening in de prepublicatie fase van een boek) prive te delen met rechthebbenden. We zien in deze mogelijkheid een unieke kans voor kinderen om hun eigen creaties toe te voegen aan onze prentenboekenbibliotheek. Na het afronden van een succesvolle pilot willen we dit idee nu verder doorontwikkelen. In de huidige fase willen we feedback ophalen van partners uit het bibliotheek en PO landschap die al dit soort projecten doen of interesse hebben dit te doen. Samen met hen willen we eisen en wensen opstellen voor de te bouwen software en vorm geven de begeleidende documentatie voor leraren / verzorgers.

Tips en tricks

We hebben ons idee in de praktijk getest. Hiertoe hebben we op een basisschool tweemaal een project gedraaid waarbij met een groepje kinderen (5-8) een boek tot stand kwam. Deze zijn door onszelf (interne software) toegevoegd aan de BookaBooka applicatie en deze boeken zijn (prive) gedeeld met de ouders. Hier kwamen veel enthousiaste reacties op terug.