https://innovatiebieb.nl/project/podcastbende/

Podcastbende

Kinderen leren zelf hoe ze een podcast maken. Hiermee ontwikkelen ze onbewust hun taalvaardigheid en digitale geletterdheid. Een leuke en eigentijdse workshop waar kinderen, ouders en leerkrachten blij van worden!

Doel van het project

Op leuke en eigentijdse manier taal en digitale geletterdheid vergroten door het zelf maken van een podcast.

Aanpak

Ontwikkelsessies en workshops

Tips en tricks

Met subsidie van Go Fonds is een train de trainer ontwikkeld. Hieraan hebben 8 mediacoaches deelgenomen. In de train de trainer leer je de opbouw van de workshopreeks beter te begrijpen en leer je de opname en montage van een podcast zelfstandig uit te voeren.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Radiorakkers
Resultaat: Een draaiboek voor 4 buitenschoolse activiteiten voor de Bibliotheek. Het project past ook prima in de Bibliotheek op School.
Toelichting overname: De draaiboeken en het leermateriaal is gratis over te nemen. Train de trainerbijeenkomsten of de inkoop van de workshop op locatie tegen vergoeding.