https://innovatiebieb.nl/project/plek-3-vso/

PLEK 3 vso

Om de leesmotivatie, leesontwikkeling en informatievaardigheden te versterken bij kinderen van 0 – 18 jaar, heeft de bibliotheek Venlo in 2019 PLEK 3 ontwikkeld. PLEK 3 staat voor de bibliotheek als derde leeromgeving, waar kinderen na schooltijd naartoe kunnen komen om in een contextrijke omgeving hun taal en talenten verder te ontwikkelen. PLEK 3 is bedoeld voor kinderen die de drive hebben om zich verder te ontwikkelen, maar een extra taalimpuls en/of impuls op algemene ontwikkeling kunnen gebruiken. PLEK 3 is uit kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek een succes gebleken. Vanuit deze succeservaringen zal de Bibliotheek Venlo PLEK 3 verder door ontwikkelen met een programma voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) van 13 t/m 15 jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs, die een (taal)impuls nodig hebben en hun leefwereld willen verbreden.

Doel van het project

De primaire doelgroep is zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) van 13 t/m 15 jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs, die een (taal)impuls nodig hebben en hun leefwereld willen verbreden. Deze jongeren ervaren problemen in hun leerontwikkeling, sociaal-emotioneel functioneren, motoriek, spraak- en taalontwikkeling en hebben naast school minder mogelijkheden om in contact te komen met leeftijdsgenoten en de buitenwereld. Bij PLEK 3 kunnen zij hun interesses en talenten ontdekken en onderzoeken en hun sociale vaardigheden vergroten.

Aanpak

De kern van PLEK 3 vso en Praktijkonderwijs is taalontwikkeling en het vergroten van sociale vaardigheden. Vanuit deze kern worden drie inspirerende thema’s behandeld: Wie ben ik, Netwerk en vrijetijdsbesteding en Burgerschap (participatie in de samenleving). Hierbij is contextrijk leren de methode om een impuls aan taal en talent te geven. Daarbij wordt aangesloten bij gepersonaliseerd leren en de belevingswereld van de kinderen. Voor ieder thema worden drie lessen ontwikkeld, in samenwerking met BCO Onderwijsadvies, die worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Het project wordt opgezet volgens de innovatiecyclus:
1. ideeën bedenken, verzamelen en uitwerken
2. Experimenteren en doorontwikkelen
3. beschikbaar stellen, implementeren en evalueren
4. en dan eventueel weer (1) doorontwikkelen.

Tips en tricks

1. De positie van de bibliotheek versterken als een locatie voor een contextrijke leeromgeving na schooltijd voor meerdere doelgroepen, dat aansluit bij het ‘nieuwe leren’
2. Extra kennis en inzicht hoe (en of) je jongeren aanvullend op het VSO voor ZML en Praktijkonderwijs kan stimuleren rondom taal- en talentontwikkeling. Dit is input voor de doorontwikkeling voor dienstverlening aan kinderen van 0 – 18 jaar.
3. Een module en aanpak hoe je jongeren uit het VSO voor ZML en Praktijkonderwijs in een contextrijke omgeving d.m.v. themamodules sterker kunt maken in taal en kan laten ontdekken wat hun talenten en interesses zijn.
4. Een aanpak hoe je lokale samenwerkingspartners bij het project betrekt, zowel uit het onderwijs als instellingen en bedrijven die meewerken aan de modules.

Bijzonderheden

De foto die op dit moment is geüpload moet nog worden aangepast. Deze zal z.s.m. worden nagestuurd.