https://innovatiebieb.nl/project/our-democratic-europe-ode/

Our Democratic Europe (ODE)

ODE is een Erasmus + project waarin de Bibliotheken van Gdansk Polen, Herning Denemarken, Roeselare België en Middelburg Nederland samenwerken.

Jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar nemen deel in dit project, waarin ontmoeting en democratie de sleutelwoorden zijn. Jongeren kiezen eigen onderwerpen en via seminars in de eigen regio vindt periodiek in elke locatie een internationale meeting plaats.

Het project is in januari 2018 afgesloten door een koffer met aanbevelingen te overhandigen aan het EU-parlement in Brussel. Doel is de wereld voor de jeugd toekomstbestendiger te maken. Het project biedt kansen voor de deelnemende bibliotheken om nieuwe rollen te leren. We zien dit project ODE als een kans op vernieuwing van Bibliotheken. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is initiatiefnemer en organisator voor Nederland.

Doel van het project

Dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, specialisten en beleidsmakers van verschillende niveaus. Zij denken samen na over Europa en de toekomst, maar tegelijk willen ze hun vrienden, andere beleidsmakers en media overtuigen van het belang van hun visie op de thema’s.

Aanpak

13 Zeeuwse jongeren kwamen in 2017 en 2018 meerdere keren samen in de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland om na te denken over de toekomst van Europa. Diezelfde oefening werd ook gemaakt in Polen, België en Denemarken. In een reeks van vier regionale en vier internationale seminars hebben de jongeren het gehad over thema’s als: werk en onderwijs, innovatie, duurzaamheid, armoede en sociale uitsluiting. Op 21 en 22 januari 2018 kwamen alle jongeren uit België, Denemarken, Polen en Nederland samen in Roeselare (België) en Brussel om het project af te ronden en hun bevindingen te delen met beleidsmakers en aan te bieden aan het Europees Parlement.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Bibliotheek Gdansk (Polen) Bibliotheek Herning (Denemarken) Bibliotheek Roeselaere (België)