https://innovatiebieb.nl/project/oudertool-plek-3/

Oudertool PLEK 3

Met PLEK 3 biedt Bibliotheek Venlo ook na schooltijd een educatief programma voor kinderen die in een contextrijke omgeving extra willen leren. Hierbij staat persoonlijke ontwikkeling, plezier en verwondering centraal. Het project is opgezet in het kader van kansengelijkheid voor kinderen uit groep 6 t/m de brugklas die een extra taalimpuls en/of een impuls op algemene ontwikkeling kunnen gebruiken. De rol van de Bibliotheek als derde leeromgeving wordt hiermee vervuld. PLEK 3 is een aanvulling op het onderwijs. Het biedt extra tijd voor taal- en talentontwikkeling in een kleine groep (maximaal 15 kinderen). De Bibliotheek Venlo werkt intensief samen met de basisscholen zodat er afstemming is over het aanbod van de lessen en de voortgang van de kinderen. De Bibliotheek is een ideale locatie voor PLEK 3, want het is laagdrempelig en centraal gelegen in alle wijken. Taal is de basis voor leren en ontwikkelen en is de kernactiviteit van de Bibliotheek.

Doel van het project

Voor PLEK 3 willen we een oudertool ontwikkelen. Deze oudertool wordt ontwikkeld voor de ouders van de kinderen die deelnemen aan PLEK 3. Ouders worden hier zeer nauw bij betrokken. Wanneer ouders leren hoe ze hun kinderen het best kunnen ondersteunen bij opdrachten en de ontwikkeling zal de ouderbetrokkenheid vergroot worden. Uit onderzoek blijkt dat een grotere ouderbetrokkenheid leidt tot betere kansen voor kinderen.

Aanpak

Er wordt een website voor PLEK 3 ontwikkeld. Op deze website wordt alle inhoudelijke informatie over PLEK 3 beschikbaar gesteld voor alle bibliotheken. Op deze manier kan binnen elke Bibliotheek in Nederland een PLEK 3 worden opgezet. Een belangrijk onderdeel van de website, is de plek waarop ouders, docenten en scholen met elkaar kunnen communiceren. Voor elke groep van PLEK 3 wordt een besloten groep gecreëerd. Hier delen de docenten van PLEK 3 wat er bij PLEK 3 gedaan wordt in de vorm van tekst, foto’s en filmpjes. Ouders en docenten kunnen hierop reageren en vragen stellen. De bedoeling is dat dit onderdeel heel interactief ingezet wordt.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: De website wordt opgezet in samenwerking met BCO Onderwijsadvies en LearningRocks.