https://innovatiebieb.nl/project/opmaatje/
https://innovatiebieb.nl/project/opmaatje/

Opmaatje

Een opmaat naar de maatschappij met je ouder als maatje
De bibliotheek DOK, de school en ouders werken samen aan de algemene ontwikkeling van het kind, zodat het kind kan worden wat het wil zijn.
Gezien het belang van taal wil DOK een cursus ontwikkelen met, voor en door ouders om ze actief te betrekken bij de algehele ontwikkeling van hun kind. Gezien de ingang die DOK heeft in het onderwijs wil zij de cursus uitbreiden in samenwerking met andere organisaties en instellingen. DOK heeft hierin een coördinerende rol.
De cursus is een co-creatie tussen de school, DOK en andere samenwerkingspartner.
DOK ontwikkelt de cursus met de input van de school maar zoekt naar gelang het onderwerp samenwerking met andere organisaties en instellingen.

Doel van het project

Doelstelling
DOK wil met de opzet van deze cursus de ouders informeren, adviseren, inspireren en activeren om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind te vergroten.
Door de betrokkenheid bij het schoolleven te vergroten kunnen zij in de thuissituatie hierover verder doorpraten en op anticiperen.

Aanpak

Na toekenning subsidie is het project in de volgende fases opgezet en uitgevoerd
Fase 1: in samenwerking met pilotschool inhoudelijke thema’s bepalen
Fase 2: in samenwerking met pilotschool oriënteren op partners in het veld
Fase 3: werving en selectie van DOK vrijwilligers door DOK
werving en selectie van ouder-vrijwilligers door pilotschool
Fase 4: in samenwerking met pilotschool keuze maken voor
samenwerkingspartners
Fase 5: in samenwerking met pilotschool en partners
opzetten van training voor vrijwilligers
Fase 6: train de trainer aan DOK en ouder-vrijwilligers
Fase 7: bijstellen van oudercursus
Fase 8: geven van oudercursus
Fase 9: evaluatie van project

Tips en tricks

Tip voor de verdeling van taken
Maak de school tot projectleider van dit project en verdeel de taken tussen school en bibliotheek
1. School en bibliotheek
inventariseren thema’s van project.
verdelen de taken inhoudelijk aanpassen van de thema’s en/of invullen van nieuwe thema’s
zoeken samen naar partners in de wijk (in de buurt van de school)
2. De school is verantwoordelijk (en zet zich in voor):
werving van oudervrijwilligers
promotie van het project op school (niet alleen vooraf maar ook gedurende de looptijd van het project)
werving van de ouderdeelnemers
locatie
data waarop bijeenkomsten plaatsvinden
een aantal medewerkers zijn aanwezig bij de bijeenkomsten (ib-er, rt-er, leerkracht met ict-er/social media, vakleerkracht bewegen, directie
3. De bibliotheek is verantwoordelijk (en zet zich in voor)
vrijwilligers vanuit bibliotheek
het bijstellen van de training
bespreekt met samenwerkingspartners hun bijdrage voor het project
het geven van de training aan de vrijwilligers
het opzetten van de oudercursus samen met de vrijwilligers

Tip over uitzetten van oudercursus
In de pilot is de opzet van de oudercursus diverse keren aangepast.
In de eerste opzet was het plan als volgt: een cursus van zes bijeenkomsten (een thema per bijeenkomst) met steeds een vast groepje dezelfde deelnemers
Na diverse aanpassingen werd het een cursus van drie bijeenkomsten (twee thema’s per bijeenkomst) waarop iedere ouder zich per bijeenkomst kan inschrijven. De ouders hoefden niet het hele traject te volgen maar konden ook kiezen voor bijvoorbeeld een bijeenkomst.
Voorstel voor project uitvoer
Ouderavond waarbij alle thema’s apart worden aangeboden. Iedere vrijwilliger geeft een thema. Ouders kunnen een thema kiezen.
Maak een carrousel indeling:
19.00 – 20.00 uur keuze uit zes verschillende thema’s
20.15 – 21.15 uur keuze uit zes verschillende thema’s
Voordelen zijn:
ouders hoeven maar een avond te komen
ouderavond is een bekend concept voor ouders en personeel van school
aantal deelnemers zal groot zijn
ouders kiezen thema’s waar ze in zijn geïnteresseerd en die tot hun verbeelding spreken.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: OPmaatje is een project dat binnen Innovatiefonds van KB gerealiseerd is en als pilot opgezet en uitgevoerd is.
Samenwerkingspartners: Delft voor elkaar (locatie Buitenhof) De Rembrandtschool Rode Feniks JOGG Kinderresto
Resultaat: Project is opgezet en uitgevoerd als pilot en wordt overgedragen als Train de trainer waarin vrijwilligers (van DOK en school) opgeleid worden om oudercurus te geven op een school. De training bestaat uit zes thema’s. Het materiaal is op maat gemaakt voor de pilotschool en zal daar waar nodig aangepast moeten worden aan de eigen organisatie (bibliotheek) of de school waar het project mee wordt uitgevoerd.
Toelichting overname: Geïnteresseerden kunnen het trainingsmateriaal: handleiding, opdrachten, informatiebladen en PowerPoints bij Handleiding gratis downloaden. In de projectrapportage staat plan van aanpak, uitvoering en bevindingen te lezen. Voor advies kan er contact worden opgenomen met contactpersoon van het project.
Toelichting evaluatie: De training aan de vrijwilligers werd per bijeenkomst mondeling geëvalueerd N.a.v. van deze training werden er wijzigingen in projectmaterialen doorgevoerd. Voor iedere ouderbijeenkomst werd het bijgestelde projectmateriaal samen doorgenomen. Evaluaties staan per bijeenkomst van de oudercursus kort beschreven in het procesverslag.