https://innovatiebieb.nl/project/openbibliotheekbadges-digitale-geletterdheid-levenlang-leren-open-badges-de-bibliotheek/

OpenBibliotheekBadges: Digitale geletterdheid, levenlang leren, open badges & de bibliotheek

Wij willen de openbare bibliotheken positioneren als een professionele partner op het terrein van digitale geletterdheid en leven lang leren. De bibliotheek fungeert namelijk als een onmisbare schakel in leven lang leren binnen lokale gemeenschappen.

Dit doen wij door in Friesland een proeftuin te starten waarbij de bibliotheken binnen het Fries Bibliotheken Netwerk (BFN) samen met Fers inventariseren wat er al gebeurt op dit terrein en bestaand educatief aanbod in bibliotheken te voorzien van Open Badges. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt dat er in de openbare bibliotheken heel veel wordt geleerd, maar wordt het voor deelnemers aan activiteiten ook mogelijk deze vaardigheden tastbaar te maken.

Voor de bibliotheken betekent het dat zij hun activiteitenaanbod kritisch moeten bekijken: welke activiteiten komen in aanmerking voor Open Badges en hoe worden deze beschreven? Daarnaast zullen er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld worden, wat ten goede komt aan het productportfolio en uiteindelijk de eindgebruiker meer keuze en kwaliteit biedt.

Doel van het project

Wij willen de openbare bibliotheken positioneren als een professionele partner op het terrein van digitale geletterdheid en leven lang leren. De bibliotheek fungeert namelijk als een onmisbare schakel in leven lang leren binnen lokale gemeenschappen.

Dit doen wij door in Friesland een proeftuin te starten waarbij de bibliotheken binnen het Fries Bibliotheken Netwerk (BFN) samen met Fers inventariseren wat er al gebeurt op dit terrein en bestaand educatief aanbod in bibliotheken te voorzien van Open Badges. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt dat er in de openbare bibliotheken heel veel wordt geleerd, maar wordt het voor deelnemers aan activiteiten ook mogelijk deze vaardigheden tastbaar te maken.

Voor de bibliotheken betekent het dat zij hun activiteitenaanbod kritisch moeten bekijken: welke activiteiten komen in aanmerking voor Open Badges en hoe worden deze beschreven? Daarnaast zullen er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld worden, wat ten goede komt aan het productportfolio en uiteindelijk de eindgebruiker meer keuze en kwaliteit biedt.