https://innovatiebieb.nl/project/open-bibliotheek-beilen/

Open+ Bibliotheek Beilen

Kleine bibliotheken die stand alone gehuisvest zijn, kennen beperkte openingstijden. Hierdoor zijn niet alle klanten van de bibliotheek in de gelegenheid om gebruik te maken van de bibliotheek. Om de toegankelijkheid van de bibliotheek in Beilen te vergroten is het Open+ toegangssysteem geïnstalleerd, waardoor er 78 onbemande openingsuren aan de reguliere openingstijden zijn toegevoegd. Hiermee is de toegankelijkheid van de bibliotheek met bijna 300% gestegen. Leden kunnen nu 7 dagen per week van 7.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek terecht, óók als er geen personeel aanwezig is. In de projectfase heeft een selecte groep van leden, niet-leden en personeel het Open+ toegangssysteem en nieuwe werkwijze getest en geëvalueerd. Na wat kleine aanpassingen is het nieuwe toegangssysteem nu opengesteld voor alle leden (18+).

Doel van het project

Hoe kunnen we de toegankelijkheid van de bibliotheek vergroten? De bibliotheek is op dit moment nog niet voor iedereen voldoende toegankelijk door beperkte openingstijden. Door een Open+ toegangsconcept in te voeren, kunnen ook de mensen voor wie de reguliere openingstijden niet voldoende zijn gebruik maken van alles wat de bibliotheek te bieden heeft.

Aanpak

– Projectgroep samenstellen
– Werkbezoek bij bibliotheken waar Open+ al geïnstalleerd is
– Inventariseren bij een klankbordgroep wat de wensen en behoeften zijn wat betreft de ruimere openingstijden
– Open+ systeem laten installeren
– Testgroep samenstellen
– Testgroep min 6 weken het Open+ systeem laten testen, waarbij ze gevraagd worden om minimaal 1x per week naar de bibliotheek te komen, en na elk bezoek een feedbackformulier in te vullen
– Evalueren en indien nodig aanpassingen doen, alvorens het open te stellen voor alle geïnteresseerde leden.