https://innovatiebieb.nl/project/ontwikkellijn-20-versterken-van-interne-innovatiekracht/

Ontwikkellijn 20 – Versterken van interne innovatiekracht

Innoveren is leuk en brengt een hoop energie met zich mee. Juist die energie moet gedeeld worden met alle medewerkers van je bibliotheekorganisatie. Om die reden hebben de nieuwe Bibliotheek Almere en FlevoMeer Bibliotheek in samenwerking ‘Ontwikkellijn 20’ opgezet. ‘Ontwikkellijn 20’ is een jaarlijks terugkerend innovatieprogramma dat is opgezet om design thinking als aanvullende werkwijze te verspreiden en om de interne daadkracht en innovatiecultuur van de organisatie te versterken. Door met de ‘Ontwikkellijn 20’ te reizen langs de verschillende haltes wordt hier een praktische en innovatieve invulling aan gegeven.

De haltes van ‘Ontwikkellijn 20’ zijn:
1. Kickoff – plenair startschot & ophalen thema’s.
2. Workshops – per thema van inzicht/kans tot oplossing.
3. Ontwikkelfase – prototyping en testen.
4. Demo festival – inzichten delen & selectie beste oplossingen.
5. Open innovaties – selectie verwerken tot projectplannen.
6. Besluitvorming – opnemen van project in begroting.

Deelname aan de ontwikkellijn is te allen tijde vrijblijvend voor medewerkers en kent een doorlooptijd van januari tot oktober. Na vrijblijvende deelname aan de kickoff mogen alle aanwezigen individueel bepalen om ook in het vervolgtraject mee te doen en zo daadwerkelijk in een projectteam een thema op te pakken.

Doel van het project

– Het verspreiden van Design Thinking als aanvullende werkwijze.
– Het versterken van de interne innovatiekracht/-cultuur.
– Het vergroten van betrokkenheid bij innovatie door bottom-up approach.

Aanpak

Met ‘Ontwikkellijn 20’ geven we alle medewerkers de kans een verschil te maken. Dit doen we door eerst de benodigde kennis te delen over design thinking en hier praktische handvatten voor te geven. Die praktische kennis kunnen zij vervolgens inzetten voor hun eigen werkzaamheden en/of voor verdere deelname in het traject. Het management van de bibliotheekorganisaties heeft een belangrijke rol tijdens de kickoff, demo festival en de besluitvorming. In de kickoff moet het management de belofte uitspreken dat er de intentie is om één of meerdere projecten op te nemen in de begroting voor komend jaar. Op het demo festival beoordelen zij alle concepten en selecteren ze twee of drie initiatieven die de deelnemers gaan doorontwikkelen. Tijdens de besluitvorming vindt de definitieve beoordeling plaats en worden goedgekeurde projecten in de begroting opgenomen. Op deze wijze wordt er duidelijkheid geschept voor de deelnemers en is er voldoende controle voor het management om te sturen op de ideeën die het meest levensvatbaar zijn.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: Ontwikkellijn 20’ kent zijn eerste doorloop in 2020 waarbij alle bibliotheekorganisaties in Flevoland aansluiten.
Samenwerkingspartners: Provincie Flevoland, de nieuwe bibliotheek Almere, FlevoMeer Bibliotheek & Orange Minds.