https://innovatiebieb.nl/project/naming-shaming-werktitel/

Naming & Shaming (werktitel)

Hoe gedraag je je in een digitale, online omgeving? Wat zijn de ‘regels’? En waar kun je naartoe als er iets mis gaat? Naming & Shaming is een programma in het kader van digitaal burgerschap wat raakt aan al deze vragen. Jongeren groeien op in een maatschappij waarin veel digitaal en online gebeurd. Lang niet alles wat er in die digitale wereld gebeurd, is zichtbaar voor de buitenwereld. Online pesten, het verspreiden van ongewenste foto’s of het lid worden van illegale groepsapps zijn aan de orde van de dag. Als we de politie mogen geloven, komt het meer voor dan we ons beseffen. Ook vanuit scholen is kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan programma’s die jongeren handvatten kunnen bieden in het online gedrag. Met Naming & Shaming richten we ons op jongeren uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met binnen- en buitenschoolse programma’s.

Doel van het project

Door dit project wordt bij jongeren bewustzijn gecreëerd over hoe de online wereld werkt en welke gevaren er kunnen zijn. Ze leren hoe ze zich online kunnen gedragen, maar ook wat ze moeten doen als er iets mis gaat. Dat varieert van het informeren over waar je terecht kunt in bepaalde situaties, tot inzien wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde acties (zowel op juridisch als emotioneel vlak).

Aanpak

De aanpak van dit project is tweeledig. Enerzijds betrekken wij scholen zowel PO als VO bij dit project, maar ook een belangrijk onderdeel zijn ouders, docenten en (lokale) politie. Met dit project leren jongeren in de leeftijd van 10 – 14 jaar hoe ze zich online kunnen gedragen, maar ook wat ze moeten doen als er iets mis gaat. Dat varieert van het informeren over waar je terecht kunt in bepaalde situaties, tot inzien wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde acties (zowel op juridisch als emotioneel vlak). Door de ouders, docenten en (lokale) politie hierin mee te nemen, wordt er niet alleen bewustwording gecreëerd bij zowel de doelgroep maar ook bij ouders, docenten en (lokale) politie en wordt er ook samengewerkt om te kijken hoe wij de doelgroep kunnen helpen en voorzien van datgeen wat zij nodig hebben in deze digitale wereld. Voor een brede aanpak hebben wij gekozen voor het aanbieden van de volgende programma’s:
– Lesprogramma po (groep 7/8): nieuw ABOS-programma met een ervaringsdeskundige in de klas. ABOS-programma’s zijn programma’s die worden ontwikkeld vanuit de bibliotheek voor de Asser Basisscholen.
– Lesprogramma vo (klas 1/2): Film “Seks Ding” in DNK met bijbehorend lesmateriaal.
– Politietruck op de stoep bij DNK: leslokaal op wielen, met thema’s als cyberpesten en sexting.
– Inloopuurtje politie: door de online wijkagent en de jeugdagent.
– Derde Dinsdag junior: in aansluiting op de schoolprogramma’s. Met een influencer/ervaringsdeskundige.
– Hackshield in de bibliotheek: een game voor kinderen over online veiligheid.
– Boeken rondom onlinegedrag: een thematafel met boeken in de bibliotheek.
– Ook wordt de Data Detox kit ingezet.

Tips en tricks

Een brede aanpak in programmering in zowel informatieverstrekking als in (publieks)programmering en het ontwikkelen hiervan in samenwerking met PO/VO scholen en (lokale)politie.