https://innovatiebieb.nl/project/my-first-smartphone-bordspel-2/

My First Smartphone Bordspel

Kinderen leren, in de belangrijke fase waarin ze hun eerste smartphone krijgen, om samen met hun ouders/verzorgers tot eerlijke afspraken te komen die gaan over het gebruik en gedrag omtrent hun eerste smartphone. Dit doen ze door middel van het spelen van een bordspel, waarbij ze aan de hand van (discussie)vragen verschillende onderwerpen met elkaar bespreken en hiermee bepalen welke onderwerpen ze meer of minder belangrijk vinden.

Doel van het project

Tijdens dit interactieve bordspel komen er verschillende onderwerpen aan bod die gaan over onder andere digitale veiligheid, privacy en sociale media. De spelers gaan met elkaar in gesprek over hoe ze naar hun eigen smartphone gebruik kijken. Als doel worden hier concrete afspraken over gemaakt waar alle spelers het mee eens zijn. Deze afspraken kunnen ze naderhand naar refereren, wanneer het kind zijn of haar smartphone in ontvangst neemt en gebruikt. Ook zitten er verdiepende kaarten tussen, die dienen om na een half jaar en een jaar te reflecteren op het smartphone gebruik en de opgedane ervaringen hiermee.

Aanpak

Momenteel hebben we een pilot versie kunnen maken, waar we veel positieve reacties op hebben kunnen ontvangen. Om dit bordspel zo duurzaam en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zou ik graag een variant willen produceren die hufter-proof genoeg is om op te nemen in de collectie van (om te beginnen) Bibliotheek Eemland. Zo kan het spel uitgeleend en thuis gespeeld worden. Vanuit daar zou ik willen uitgroeien, zodat het spel ook op andere locaties te verkrijgen is.

Tips en tricks

Tijdens het MFSF afgelopen maart in Beeld & Geluid, hebben we ontzettend veel positieve reacties gekregen op het spel. Hier hebben we feedbackformulieren van, die tonen dat het spel goed werd ontvangen en tevens haar doel goed bereikte. Daarna hebben we nog een spin-off dag gehad bij vestigingen in regio Eemland, waar wederom de reacties positief waren. Er was vooral veel vraag naar óf het spel te koop is en waar men deze kon halen. Sinds de innovatie dag (waar we de derde prijs mochten ontvangen), stroomt ook mijn mailbox vol met dezelfde vraag. Hoe komt men aan dit spel?