https://innovatiebieb.nl/project/monitor-van-de-stad/

Monitor van de Stad

De Monitor van de Stad is een project waarbij inwoners van Tilburg actief worden betrokken en verbonden aan het ontwikkelen en verbeteren van hun eigen stad. Dit wordt gedaan door het verzamelen, analyseren, visualiseren en daarmee toegankelijk maken van data. Deze data wordt getoond via meerdere kanalen met als basis het digitale scherm van het FutureLab in de LocHal. De Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel Global Goals vormen het kader waarop ontwikkeling en verbetering is gebaseerd. Tegelijkertijd worden burgers uitgedaagd hun eigen problemen, behoeften en uitvindingen te laten zien en te delen.

Doel van het project

De Monitor van de Stad is een project waarbij inwoners van Tilburg actief worden betrokken en verbonden aan het ontwikkelen en verbeteren van hun eigen stad. Dit wordt gedaan door het verzamelen, analyseren, visualiseren en daarmee toegankelijk maken van data. De Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel Global Goals vormen het kader waarop ontwikkeling en verbetering is gebaseerd. Tegelijkertijd worden burgers uitgedaagd hun eigen problemen, behoeften en uitvindingen te laten zien en te delen. De Monitor van de Stad is de belangrijkste programmalijn van het Futurelab. Het Futurelab is onderdeel van de Bibliotheek LocHal.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: 2019 stond in het teken van scoping en community-building. In 2020 is de monitor ontwikkeld en getest. In 2021 is het dashboard van de monitor ontwikkeld en getest met bezoekers en bibliotheekmedewerkers. Daarnaast hebben we binnen de mogelijkheden geëxperimenteerd met verschillende lagen van programmering: van heel praktisch (zwerfafval rapen) tot een lezing over het recht om bij te dragen aan omgevingsinformatie (burgerwetenschap).
Samenwerkingspartners: Gemeente Tilburg, PON/Telos, Hogeschool Avans, Universiteit van Tilburg, Fontys Hogescholen, Meet je Stad!, Ontdekstation013, KB
Resultaat: Vergroten van kennis van inwoners op het gebied van de Global Goals (oftewel de Sustainable Development Goals) en het vergroten van kennis van inwoners met betrekking tot big data: Programmering (deels vanuit het OF/BY/FOR/ALL-principe) rondom de vastgestelde SDG’s 11 en 13: oa Plastic Troep, Samen maken we Tilburg koeler, Wordt zwerfafvalonderzoeker, MeetjeStad. Daarnaast specifieke programmering mbt (open) data, oa workshopmiddag Open data in de publieke ruimte. Veranderend gedrag van inwoners dat bijdraagt aan het realiseren van de Global Goals: Een pilot met een wijk in Tilburg volgens OF/BY/FOR/ALL met (open) data over de wijk als input (afgerond 2020, wijk Theresia). Online platform waar data van verschillende bronnen samenkomen, geanalyseerd en gevisualiseerd worden: Een dashboard waarin bibliotheekmedewerkers data kunnen toevoegen, bekijken en analyseren dat als basis dient van een programmalijn binnen het FutureLab, met als publiekscomponent begrijpelijke visualisaties. (gebouwd en getest 2021, wordt doorontwikkeld 2022) Overdraagbare methodiek voor betrekken van burgers en organisaties: hiervoor hebben we gebruik gemaakt van KennisCloud (www.kenniscloud.nl).