https://innovatiebieb.nl/project/mediawijs-in-het-mbo/

Mediawijs in het mbo

De Koninklijke Bibliotheek en Cubiss hebben in 2018 een pilot uitgevoerd rond digitale geletterdheid in het mbo. De resultaten zijn gebundeld in de nieuwste editie van Mediawijs in het Onderwijs.
In dit magazine lees je meer over de stand van zaken op het gebied van digitale geletterdheid bij de Brabantse mbo’s. Ook delen we een aantal inspirerende succesverhalen.
Daarnaast wil Cubiss bibliotheken graag helpen om mbo’s te benaderen. Bibliotheken zijn voor de mbo-scholen vaak een onbekende. Omgekeerd is dit bij veel bibliotheken ook het geval. Om dit te overbruggen zullen het mbo en de bibliotheken elkaar moeten leren kennen. In het document Van visie naar praktijk lees je hier alles over.

Doel van het project

Digitale geletterdheid beter borgen binnen het mbo-onderwijs. Met dat doel is Cubiss eind vorig jaar aan de slag gegaan. We deden dit (mede) in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. De resultaten hebben we gebundeld in de nieuwste editie van Mediawijs in het Onderwijs.