https://innovatiebieb.nl/project/makerkar/

Makerkar

De Makerkar is een mobiele maakplaats. Met bestaand transport reist de Makerkar naar verschillende bibliotheekvestigingen, scholen en andere instellingen.

Binnen het KB Innovatieproject ‘de kar trekt’ (oktober 2018-juni 2019) wordt de Makerkar in Noord West Veluwe, Dalfsen-Nieuwleusen, Steenwijk en Staphorst getest in de praktijk. Dit zijn plattelandsgebieden. De Bibliotheken verkennen samen met Rijnbrink de mogelijkheden van de Makerkar voor kleine kernen door de eenvoudige manier van vervoeren. Door de inzet van de Makerkar ontstaat er verdere ruimte voor innovatie en het maken van keuzes passend bij het beleid van de lokale Bibliotheek. Dit hebben we binnen de pilots gezamenlijk vertaald naar een lokaal projectplan.

De Makerkar is een open source ontwerp en ontwikkeld door Bart Bakker van FabLab Benelux. Een belangrijk element in het project is de community. Bibliotheken binnen alsook buiten het project hebben via de SLACK-groep ‘Bibliotheeklabs’ kennis met elkaar gedeeld. Daarnaast hebben we fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemende projecten.

Doel van het project

Zoveel mogelijk mensen in de lokale kernen bereiken met technologie en bijbehorende kennis en vaardigheden, vanuit de bibliotheken, door het ontwikkelen van dienstverlening hiervoor.

Aanpak

De Makerkar is nieuw, een prototype en wordt via open source tekeningen door bibliotheken gebouwd. Dit kan in het kader van een schoolproject, met zzp-ers, lokale bedrijven etc. De Makerkar kan worden gepersonaliseerd met marketinguitingen. Er wordt gestart met minimaal 3 bibliotheken onder (proces)begeleiding van Rijnbrink. Het gaat om het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten, strategieën en activiteiten. Concepten kunnen worden uitgewerkt in co-creatie tussen bibliotheken en andere instellingen (onderwijs, zorg, startup, cultuur, etc.). De Bibliotheek is kartrekker omdat het vertrekpunt de lokale behoefte is.

De criteria voor deelname bibliotheken:
– eigen doelstelling/innovatie voor een eigen programmering of verrijking dienstverlening;
– het bereik en diversiteit van gebruikers en doelgroepen;
– beschrijving resultaten (maatschappelijk doel, dienstverleningsconcept en positionering);
– experimenteren met het prototype Makerkar;
– financiering van de Makerkar, inclusief bouwmaterialen, geschiedt door de Bibliotheek.

De rol van Rijnbrink als procesbegeleider:
– ondersteuning bij het opzetten van processen om de Makerkar in elkaar te zetten;
– bijdragen aan het opzetten van netwerken;
– ondersteuning bij het formuleren van visie en beleid van nieuw dienstverlening;
– begeleiden van ontwikkeling van diensten en programmering;
– bevorderen van kennisdeling tussen deelnemende bibliotheken;
– evaluatie en communicatie.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: De Makerkar is een prototype, een experiment. Vanuit lokale projectplannen bij meerdere bibliotheekorganisaties implementeren we de Makerkar als dienstverlening voor eindgebruikers.
Samenwerkingspartners: Fablab Benelux, andere gebruikers van de Makerkar, zoals; Bibliotheek Utrecht, Noord Friesland en OBA.
Resultaat: Dienstverleningsconcepten (w.o. proeftuinen, programma’s, enkele best practices) voor de flexibele Makerkar op basis van geconstateerde lokale behoefte die onder de rol ‘werkplaats’ van de Bibliotheek vallen.
Toelichting overname: De Makerkar is een open source project. De concepten die ontwikkeld worden binnen het project worden gedeeld. Zie documentatie ‘de kar trekt’ op BiebtoBieb-groep Maakplaatsen. Specifiek voor Overijsselse Bibliotheken toert de Makerkar in september tot en met december 2019 verder langs verschillende bibliotheken. Contactpersoon Elin Groot Rouwen.