https://innovatiebieb.nl/project/letter-voor-letter/

Letter voor Letter

Het hoofddoel van Letter voor Letter was om organisaties bekend te maken met laaggeletterdheid, het onderwerp bespreekbaar te maken en om deelnemers (NT1) te werven voor het Taalpunt. De constructie om volwassen laaggeletterden te bereiken was een drietrapsraket: mensen komen af op concerten van René Karst, leidinggevenden volgen de training ‘Taal is best lastig’ (deze wordt gegeven door Welzijnsorganisatie Sedna) en motiveren de doelgroep binnen hun bedrijf tot deelname aan een cursus; een sterke opzet die goed werkte. De bij aanvang gestelde doelen binnen de drie deelnemende organisaties zijn ruimschoots behaald, ondanks de Corona beperkende maatregelen, een vertraagde start en nog wat haperingen in de uitvoering. Vanwege het succes is nog een vierde organisatie aangehaakt; Thalia Thuiszorg. Het concert bij Thalia kon niet meer plaatsvinden in 2022 en wordt daarom in 2023 gerealiseerd. Een laatste concert staat gepland tijdens de Week van Lezen en schrijven in 2023 en wordt gecombineerd met een letterborrel. Daarmee halen we het maximale uit dit project.

Doel van het project

Het hoofddoel was om organisaties bekend te maken met laaggeletterdheid; Wat is het, hoe herken ik het, hoe maak ik het bespreekbaar en om hen medewerkers e/o cursisten en bezoekers te laten doorverwijzen naar het Taalpunt. De outcome is dat het initiatief veel cursisten heeft opgeleverd en een basis is gelegd voor verdere uitrol/ duurzame aanpak van laaggeletterdheid. Hiermee is ruimschoots bijgedragen aan de oplossing van het vraagstuk

Aanpak

Er is met bedrijven samengewerkt en er werd ingezet op de doelgroep laagopgeleide werknemers. Het project is uitgevoerd door de taalpuntcoördinator en de aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid. De manier om de laaggeletterden te bereiken was een drietrapsraket: mensen kwamen af op concerten van René Karst, leidinggevenden volgen de training ‘Taal is best lastig’ Zij motiveerden vervolgens de medewerkers binnen hun bedrijf tot deelname aan een cursus.

Tips en tricks

Een manier die werkt om laaggeletterden te bereiken.