https://innovatiebieb.nl/project/kwebbel/

Kwebbel

Voor ouderen die van lezen houden kan het met het klimmen der jaren ingewikkelder worden om naar de bibliotheek te komen. Gelukkig bieden we ook een onlinebibliotheek, met een grote verzameling e-books en luisterboeken. Zou het niet bijzonder prettig zijn deze digitale collectie op een heel toegankelijke manier voor ouderen beschikbaar te stellen?

In deze pilot proberen we of luisterboeken op een makkelijke manier beschikbaar gesteld kunnen worden via een tablet die speciaal ingericht is voor senioren.

Doel van het project

We willen senioren die van verhalen houden en niet (meer) in de gelegenheid zijn naar de bibliotheek te komen op een makkelijke manier toegang bieden tot de luisterboeken van de bibliotheek. Hiervoor werken we samen met de firma Kwebbel, die een seniorentablet heeft ontwikkeld én met de KB, die de luisterboeken in beheer heeft.

Aanpak

Het idee voor het toegankelijk maken van de digitale collectie aan senioren is ontstaan bij Probiblio. Probiblio heeft contact gezocht met de firma Kwebbel, die op hetzelfde moment met dit vraagstuk bezig ging. In driemanschap met de KB hebben we uitgedacht hoe de oplossing eruit zou kunnen zien. Onderzoek door Kwebbel onder hun klanten bracht aan het licht dat de senioren vooral behoefte hadden aan luisterboeken. Om de rechtenkwestie van luisterboeken in deze eerste pilotfase geen rol te laten spelen, is gekozen om een aantal rechtenvrije luisterboeken ter beschikking te stellen. Nu de techniek en de afspraken geregeld zijn, zijn we op zoek naar één (of liefst meerdere) pilotbibliotheken.

Tips en tricks

2 tips!
1. Bij een samenwerking met partners van buiten de bibliotheeksector is het verstandig voldoende aandacht te schenken aan de (relevante) inrichting van de sector.
2. Ook het benaderen van bibliotheken door een partij van buiten de sector vraagt enige aandacht.