https://innovatiebieb.nl/project/kunstwerkpas/

Kunstwerkpas

Voor alle inwoners in de Liemers creëren we een speciale pas. Dit is niet alleen je bibliotheekpas, maar ook een pas waarmee je naar het museum, theater kunt die je kunt gebruiken als betaalmiddel en het is een loyaliteitssysteem. Daarmee verbinden we mensen aan onze organisatie en hebben we een online platform om doelgroepen aan elkaar te verbinden en te vergroten.

Doel van het project

Het doel van het project is om bibliotheekleden te vergroten, de binding met de organisatie en al haar onderdelen te versterken, publieksgroepen te vergroten. Met deze pas creëren we tevens een online community waarmee we ook een platform hebben om inwoners beter te kunnen bereiken en te informeren over cursussen, activiteiten en ontwikkelingen binnen Kunstwerk!. Inhoudelijk doen we dat al steeds meer vanuit onze multifunctionele culturele organisatie, maar met dit platform maken we het nog inzichtelijker.

Aanpak

We maken een inventarisatie van onze activiteiten (muziek, bibliotheek, theater, museum, volwasseneneducatie, innovatielab, natuur- en milieueducatie) en de verschillende doelgroepen (volwassenen, PO en VO onderwijs, theaterbezoekers, cursisten volwasseneneducatie en muziekleerlingen, bibliotheek- en museumbezoekers en abonnementen). Omdat dit werkt via allerlei systemen, zoals bibliotheeksysteem, cursistenadministratie, museumsysteem, ticketsysteem etc.) is de onderlinge verbinding nog moeilijk. Hoewel we dat in de praktijk steeds meer doen. Daarom maken we een overall online platform met als middel de Kunstwerk!pas. In deze pas zitten heel veel functionaliteiten (sparen, betalen, bibliotheekpas, cadeaukaart ect.) Hierdoor ontstaat er een grote overall database waar ook doelgroepen gepersonaliseerde wensen kunnen aangeven. Technisch onderzoek is geweest en dat is mogelijk.

Tips en tricks

Vanuit de multifunctionele culturele organisatie is dit nog niet eerder gerealiseerd. Er zijn wel enkele passen, maar zo ver als wij deze willen doorvoeren is nog niet eerder gebeurd. Met alle partners is de techniek uitgewisseld, het is nu zaak om het te implementeren, te communiceren en een grote marketingactie op te zetten. Daarmee denken we nog meer mensen te kunnen bereiken. In principe kan iedereen de pas gebruiken.