https://innovatiebieb.nl/project/kunst-en-cultuurabonnementen-voor-het-onderwijs/

Kunst- en cultuurabonnementen voor het onderwijs

Multifunctionele organisaties bieden vanuit verschillende invalshoeken ondersteuning aan het onderwijs. Voorheen met afzonderlijk aanbod. Gezien de ontwikkelingen in het onderwijs naar vakintegraler werken en themagericht onderwijs in combinatie met de toename van multifunctionele instellingen beoogt dit project een integraal pakket voor de scholen uit te werken zodat zowel op inhoud als financieel een voor het onderwijs en de bibliotheek/cultuursector een vernieuwende manier van werken plaats gaat vinden.

Doel van het project

Een abonnementsmodel ontwikkelen voor het primaire onderwijs waarin het aanbod van een multifunctionele instelling die werkt met meerdere disciplines zoals kunst, cultuur, erfgoed en duurzaamheid. Het abonnementsmodel is zowel financieel als inhoudelijk uitgedacht.

Aanpak

Verkennende fase: Probleem onderzoeken en verder uitdiepen door gesprekken met de vakspecialisten, het onderwijs en gemeenten. Verschillende scenario’s bedenken en bepalen welk scenario uitgewerkt gaat worden. Bepalen wat nodig is om het model inhoud te geven. Oplossing testen: Bij Kunstwerk! het nieuwe model testen en een tweetal thematische nieuwe producten waar de bibliotheek op school verbonden wordt met een of meerdere andere disciplines uitproberen. Evalueren en aanpassen. Delen met andere multifunctionele instellingen.

Tips en tricks

Abonnementsmodel delen. (denk hierbij aan een variant op het bouwstenenmodel van de Bibliotheek op School maar dan voor meer disciplines). Met daarnaast inhoudelijke projecten/activiteiten waar meerdere disciplines in terugkomen en bijdragen aan de doelen van het onderwijs (denk hierbij aan burgerschap, geletterdheid, participatie). We delen de erbaringen van de scholen en de multifunctionele organisatie.