https://innovatiebieb.nl/project/kinderboek-en-programma-onder-water/

Kinderboek en programma ‘Onder Water’

In het kader van 100 jaar Zuiderzeewet is in 2017 door samenwerking van Bonte Hond, De Culturele Haven en het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken de kindervoorstelling ‘Onder Water’ tot stand gekomen.
In 2018 is door Bibliotheeknetwerk Flevoland het initiatief genomen om een fysiek aantrekkelijk boek te produceren dat aan alle Flevolandse doelgroepkinderen uitgedeeld kan worden.

Om het boek binnen de leerlijn van De Culturele Haven en de Almeerse variant Kunst Is Dichterbij Dan je Denkt in te zetten, worden bouwstenen uit de Lego Education lijn gebruikt. Deze stellen leerlingen in staat om verhalen te bouwen en te vertellen, waarbij ze tegelijkertijd werken aan hun 21e-eeuwse vaardigheden. Leerlingen maken en bouwen samen het Verhaal van Flevoland met behulp van LEGO-bouwstenen en -figuren. Vervolgens gebruiken ze speciale software om hun werk te visualiseren, er over te schrijven en te communiceren.

Doel van het project

– Alle Flevolandse 9-jarigen kunnen via de school de boekbewerking van ‘Onder Water’ ontvangen en het boek staat in alle schoolbibliotheken van het Flevolandse basisonderwijs.
– De boekbewerking maakt (net zoals de voorstelling zelf) deel uit van de beide Flevolandse culturele leerlijnen, omdat er een programma rondom dit boek is opgenomen op basis van Lego Education.
– Voldoende medewerkers bij beide basisbibliotheken zijn opgeleid om te werken met Lego Education.

Aanpak

In samenwerking met onderwijsondersteuningspartners en een theatergezelschap kwam de voorstelling tot stand die de basis vormde voor het kinderboek Onder Water. Het theatergezelschap leverde de tekstschrijver aan. De POI zorgde voor redactie en het aanleveren van feitjes die in het boek te vinden zijn. Er werd een illustrator gezocht en vervolgens een geschikte uitgever. Er werd een lespakket ontwikkeld waarbij de Lego education lijn de basis vormde. Via het onderwijs werd het boek en de daarbij behorende lessen aangeboden.

Tips en tricks

– Zoek partners
– Sluit aan bij identiteit
– Leuk en leerzaam gaan hand in hand

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Onderwijsondersteuningsorganisatie Theatergezelschap POI
Resultaat: 9000 kinderboeken en een educatief programma uitgerold voor minimaal 80 klassen.