https://innovatiebieb.nl/project/kennismakers/

KennisMakers

De Bibliotheek is bij uitstek een plaats om kennis te delen. Niet alleen kennis over boeken of literatuur, maar ook hele praktische of technische kennis. Tegelijk biedt de Bibliotheek een plaats voor verdieping van die kennis, doordat de Bibliotheek toegang biedt tot een grote collectie en door de kennis van medewerkers. De Bibliotheek heeft echter niet álle kennis zelf in huis. Het initiatief KennisMakers gaat uit van de eigen kennis en passies van mensen, met het doel deze te delen, te verdiepen en verder te verspreiden. Een ‘KennisMaker’ weet veel over een bepaald onderwerp en wil dit graag delen met anderen. Dit kan van alles zijn: van breien tot barokmuziek, van filosofie tot filmpjes maken. De vorm is vrij, want een KennisMaker bepaalt zelf hoe hij of zij deze kennis gaat delen. Samen met een medewerker van de Bibliotheek wordt gekeken of het bijvoorbeeld workshops kunnen zijn, een reeks lezingen of misschien wel een excursie. Vervolgens kunnen geïnteresseerden hier op deze manier kennis mee maken.

Doel van het project

Mensen in het werkgebied kennis laten delen met elkaar. We willen dus dat mensen hun kennis op een bepaald gebied gaan delen met geïnteresseerden, en zo mensen laten ‘kennismaken / kennis maken’.

Bijzonderheden

Toelichting evaluatie: Overname KennisMakers is gratis. Beeldmateriaal is gemaakt door onze vormgever. Hiervoor moet wel een klein bedrag worden betaald. Uitleg staat in toolkit.