https://innovatiebieb.nl/project/kenniscloud/

KennisCloud

KennisCloud is hét netwerk waarin personen, community’s en organisaties elkaar offline en online vinden. Om kennis te delen over en samen te werken aan actuele, maatschappelijk relevante thema’s. KennisCloud is een methode die je als bibliotheek in kunt zetten om op een hybride manier samen te werken met community’s. Via het KennisCloud netwerk kun je mensen en organisaties lokaal met elkaar verbinden: digitaal via een website en fysiek via bijeenkomsten in de bibliotheek. Door verschillende partijen actief aan elkaar te koppelen wordt de bibliotheek een katalysator voor nieuwe samenwerkingen en maatschappelijke veranderingen. De KennisCloud methode ondersteunt de bibliotheekmedewerkers bij het werken met community’s en het borgen en delen van hun kennis. Door het organiseren van programmering in de bibliotheek in co-creatie met de community’s, sluiten de programma’s beter aan bij wat er lokaal leeft, en creëer je meer impact. Het online platform KennisCloud.nl is een speciaal ontwikkeld privacy vriendelijk platform om de community’s ook online te ondersteunen en de kennis die gedeeld wordt te koppelen aan de collectie van de bibliotheek.

Doel van het project

De kennis die in de regio aanwezig is bij personen, community’s en organisaties deelbaar maken voor een breed publiek en inzetbaar maken voor lokale maatschappelijke vraagstukken. Inwoners activeren om zelf aan de slag te gaan met de vraagstukken die zij belangrijk vinden, en hen ondersteunen met kennis en de juiste contacten. De kennis uit de regio koppelen aan de collectie van de bibliotheek. Dit doen we o.a. door de koppeling die in de website is gebouwd (er komen automatische suggesties van bibliotheek titels om aan gesprekken toe te voegen). Ook is er de mogelijkheid om video’s, artikelen, websites, podcasts etc. toe te voegen. Hierdoor kan de community zelf multimedia thema collecties samenstellen rondom hun expertise. Het vormgeven van een publieke online ruimte. De online ruimte wordt nu gedomineerd door big tech, op basis van verdienmodellen waarbij onze data en privacy in gevaar komen. Met KennisCloud wil de bibliotheek een veilige online omgeving vormgeven, op basis van publieke waarden.

Aanpak

KennisCloud is gestart als innovatie bij Bibliotheek Midden-Brabant, en daarna doorontwikkeld in samenwerking met 6 bibliotheken, 3 POI’s en de KB. Op dit moment zijn 9 bibliotheekregio’s bij KennisCloud aangesloten. Daarnaast sluiten ook organisaties van buiten de bibliotheekwereld aan: de VPRO met Tegenlicht; en Waag, HvA, TU Delft, VPRO en Argos met ThermoStaat.

Tips en tricks

We hebben een succesvolle manier ontwikkeld om van een lokaal project een landelijk project te maken, en op democratische wijze de voortgang en doorontwikkeling vorm te geven met alle aangesloten partijen. We werken op basis van een licentieovereenkomst. Door middel van deze licentie worden de vaste kosten (voor bijv. hosting van de website en doorontwikkeling van de methodiek) gedeeld door de aangesloten bibliotheken. Voor extra doorontwikkeling werken we met externe financiering zoals subsidies en fondsen. Ieder jaar houden we een bijeenkomst met alle aangesloten bibliotheken om op te halen waar vraagstukken liggen, en wat doorontwikkeld moet worden. Het ‘doorontwikkelteam’, samengesteld uit de kartrekkers van een aantal aangesloten bibliotheken, gaat vervolgens met deze issues aan de slag.