https://innovatiebieb.nl/project/kansenscan-sociaal-domein-educatie-cultuur-en-persoonlijke-ontwikkeling/

Kansenscan sociaal domein, educatie, cultuur en persoonlijke ontwikkeling

De samenleving transformeert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en er wordt steeds meer eigen initiatief, regie en kracht van de burger gevraagd.
Bibliotheken maken de switch van klassieke uitleenbibliotheek naar educatieve maatschappelijke bibliotheek.

Doel van het project

Maar hoe vertel je dit aan je gemeente en mogelijke samenwerkingspartners? Hoe vertaal je deze transitie van beleid naar de uitvoering? Wie zijn dan eigenlijk die maatschappelijke partners en hoe nodig je hen uit tot samenwerking? Daar geeft de analysemethodiek van de Kansenscan een antwoord op.
Door de Kansenscan sociaal domein wordt de vraag beantwoord waarom de Bibliotheek een belangrijke partner is in het sociaal domein van haar eigen lokale omgeving. Inmiddels wordt de Kansenscan ook verbreed naar andere domeinen, zoals cultuur en wordt de Kansenscan persoonlijke ontwikkeling in een pilot verkend.

Aanpak

Samen met de bibliotheek en haar medewerkers verkennen de adviseurs van Rijnbrink de gemeente, de stakeholders, de partners, het marktaanbod en de cijfers over de bevolking. Tot slot kijken we naar de mogelijkheden van de bibliotheek zelf en formuleren we de kansen die er liggen voor de bibliotheek als partner in het sociaal domein, educatief of cultureel domein, of de kansen voor persoonlijke ontwikkeling.

Bijzonderheden

Meer informatie: https://www.rijnbrink.nl/nieuws-en-pers/nieuws/504-ondernemen-in-de-samenleving-kansenscan

Resultaat: • Door deelname aan de Kansenscan kan de Bibliotheek vertellen waarom de Bibliotheek een sterke partner is in het lokale sociale, educatieve, of culturele domein. • De Kansenscan levert kansen op voor de korte, middellange en lange termijn. • De Kansenscan kan zowel als onderlegger voor nieuw beleid dienen als de vertaling zijn van het beleid naar praktische uitvoering. Soms is de Kansenscan een inspiratiedocument voor de gemeente of soms zelfs de basis om burgerparticipatie op gang te brengen De Kansenscan wordt telkens aan het doel aangepast.