https://innovatiebieb.nl/project/jongerenpanel-leesplezier/

Jongerenpanel Leesplezier

Het Jongerenpanel van Bibliotheek Hoogeveen had tot doel om het lezen en het leesplezier te stimuleren. Door de persoonlijke en wederzijds gewaardeerde samenwerking met de jongeren is die opzet ruimschoots geslaagd. Er waren 13 bijeenkomsten waarin boekentips werden gedeeld, er is een schrijfworkshop en een fan fiction-avond georganiseerd en de BookTokkers hebben collectieadviezen gegeven. Gaandeweg het jaar zijn er jongeren uitgestroomd en ingestroomd. In totaal hebben zo’n 20 verschillende jongeren deelgenomen aan de verschillende projectonderdelen. Opgeteld over de projectonderdelen is dat geschat 120 jongeren (deelnemers x activiteiten). Belangrijke spin-off van dit project was dat jongeren de bibliotheek zijn gaan beschouwen als een Derde Plek, en de bibliotheek ook gebruiken om te studeren of spelletjes te spelen. Door de van/voor/door-relatie is er actieve participatie ontstaan.

Doel van het project

Het afnemende leesplezier en de te geringe leesvaardigheid bij jongeren. Jongeren buigen zich over hun kansen in en met de bibliotheek, over het collectioneren, en ontwikkelen zelf een jaarlijkse leesactiviteit.

Aanpak

De jongeren komen 1x in de 4 weken bij elkaar. Het panel blijft verjongen: zodra een panellid 18 jaar wordt, werkt hij/zij een nieuw panellid in en maakt voor de nieuwkomer plaats. De bibliotheek is gespreksleider en faciliteert.

Tips en tricks

Werken in co-creatie met de doelgroep. Een draaiboek voor de bijeenkomsten en voor de georganiseerde activiteiten.