https://innovatiebieb.nl/project/inspiratiegids-labs-educatie/

Inspiratiegids Labs & Educatie

Via werkplaatsen kunnen mensen bij de fysieke bibliotheek terecht om te creëren, uit te vinden, kennis te vergaren en te delen. Dit vergroot de 21e-eeuwse vaardigheden als creatief denken, probleemoplossend vermogen, verbanden leggen en samenwerken, die ook belangrijk zijn om mediawijs te zijn of te worden.

Maar hoe start je een lab of maakplaats in de bibliotheek? In Labs & Educatie: een inspiratiegids voor bibliotheken delen verschillende experts binnen en buiten de branche hun ervaringen met het opzetten van een lab. Hoe hebben ze hun lab opgezet? Hoe denken ze over het programmeren van het lab? Welke samenwerkingen zijn zij aangegaan en voor welke uitdagingen staan ze? Deze vragen en meer komen aan bod in de gids. Daarnaast wordt in de gids verwezen naar andere websites en lesmaterialen die in de pilot zijn vormgegeven en die zijn geëvalueerd door verschillende basisscholen in Apeldoorn. De gids biedt ondersteuning aan bibliotheken die starten met een eigen lab of die invulling geven aan 21e-eeuwse vaardigheden.

Een lab vraagt veel van bibliotheken op het gebied van kennis, innovatiekracht, budget en tijdinvestering. Daarom is er via het platform Slack een netwerk opgebouwd waar met elkaar kennis kan worden gewisseld en vragen worden gesteld. Dit netwerk bestaat uit zowel bibliotheekprofessionals als ervaringsdeskundigen buiten de branche.

Doel van het project

De visie Mediawijsheid 2016-2018 van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gaat uit van drie rollen voor de bibliotheek: die van warenhuis, wegwijzer en werkplaats. De pijler werkplaats is nieuw voor het bibliotheekveld. Daarom heeft de KB een pilot uit laten voeren om te achterhalen wat er komt kijken bij een goed werkend medialab, FabLab of makerspace in de Bibliotheek. De opbrengsten van deze pilot hebben geleid tot Labs & Educatie: een inspiratiegids voor bibliotheken.