https://innovatiebieb.nl/project/hybride-hub-samen-bouwen-aan-fysieke-en-digitale-gemeenschappen/

‘Hybride Hub: Samen bouwen aan (fysieke en) digitale gemeenschappen’

Dit project richt zich op het samenwerken van diverse bibliotheken met hun lokale (bestaande of niet gevormde) gemeenschappen/communities, om online hubs te ontwikkelen, die aansluiten bij de specifieke behoeften van deze communities. Gebruik makend van platform(s) die gebaseerd zijn op publieke waarden - in plaats van onze toevlucht te nemen tot platforms als Facebook en WhatsApp - onderzoeken en ontwikkelen de bibliotheken en communities samen oplossingen voor veilige online omgevingen.

Doel van het project

Het faciliteren van veilige en vertrouwde online omgevingen, naast de fysieke omgevingen waar gemeenschappen nu samenkomen & communiceren met elkaar. We willen experimenteren met het ontwerpen van online omgevingen, op een platform, gebaseerd op publieke waarden en open source, (denk aan privacy, gegevensbescherming, onafhankelijk, enz.), die lokaal beheerd worden en voldoen aan de lokale behoeften van de gebruikers.

Aanpak

Het plan is om in dit project samen te werken met een aantal bibliotheken verspreid door het land, die al ondersteuning bieden aan één of meer lokale communities. Hierover is al gesproken met Probiblio en de verwachting is dat meerdere bibliotheken belangstelling hebben om in dit project mee te doen. Het idee is dat deze bibliotheken met tenminste één van ‘hun’ communities aan de slag gaan om een eigen HUB te ontwerpen. We willen hiervoor gebruik maken van het platform Pubhubs: https://www.pubhubs.net/, dat gebaseerd is op publieke waarden. Dit platform is nog in ontwikkeling, het idee is om nauw met de initiatiefnemers samen te werken, zodat dit fieldlab tevens input geeft voor de door- ontwikkeling van het platform en het integreren van de behoeften van gebruikers. Het project moet nog nader uitgewerkt, maar we denken aan de volgende stappen (nog nader uit te werken) 1. Onderzoek – Identificeren van de behoeften en wensen van de leden van de hiervoor genoemde leden van de lokale gemeenschappen m.b.t. tot een online omgeving. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: Komen ze al online bij elkaar? Zo ja, welke platforms gebruiken ze nu? Wat zijn daarvan de sterke punten en tekortkomingen? En wat betekent dit voor publieke waarden zoals privacy, inclusie, toegankelijkheid, onafhankelijkheid, enz. ? We brengen de behoeften en wensen van de doelgroep in beeld door in gesprek gaan met een eigen lokale community en samen de hub te ontwerpen. We sluiten tevens aan bij het reeds lopende fieldlab ‘De bibliotheek als fysieke en online community’. Voor de analyse van de bestaande platforms en alternatieven is het inschakelen van een expert gewenst. 2. Ontwerpen en modelontwikkeling (met ondersteuning vanuit Pubhubs) – lokale co-creatiesessies, ontwikkelen modellen voor de hubs, testen met de leden van de communities, feedback verzamelen en aanpassen 3. Pilotfase implementatie: in gebruik nemen, het gebruik en de interactie monitoren, training organiseren voor bibliotheekmedewerkers en leden van de communities, ondersteuning door pubhubs We verzamelen feedback van de gebruikers (feedbacksessies) 4. Evaluatie en schaling We beoordelen de effectiviteit van de hubs, we brengen de succesfactoren en knelpunten in beeld en stellen bij waar nodig om de gebruikservaring te verbeteren. We koppelen terug naar Pubhubs over eventuele technische verbeteringen 5. Uitrol naar meerdere bibliotheken en gemeenschappen: met standaard aanpak en training, (landelijk) afspraken over de mogelijkheden om blijvend te monitoren en feedback verzamelen en verbeteren. NB: Omdat Pubhubs nog in ontwikkeling is, zien we de samenwerking met de initiatiefnemers als cruciaal. Het succes van het fieldlab is hiervan mede afhankelijk. De keuze om tijdens het project ook eventuele andere waarde-gestuurde platforms uit te proberen is nog niet gemaakt. Bij de analyse van de bestaande platforms die de communities nu gebruiken kan ook een analyse meegenomen worden van alternatieve platforms voor gebruik door communities, naast Pubhubs bijvoorbeeld ook Quodari.

Tips en tricks

De resultaten van de verschillen de stappen: – de communities en bibliotheken die na het onderzoek daadwerkelijk aan de slag gaan met een hub presenteren: wie zijn ze, wat willen ze en wat is de rol van de bieb? – de eerste hubs: hoe zien ze eruit, wat kunnen de leden van de community ermee, hoe zit de bieb erin, wat zijn de inzichten die we tijdens het ontwerpen hebben opgedaan? – de eerste ervaringen na de implementatie: idem als voorgaande, maar nu ook de training. En hoe nu verder – presenteren tools voor bibliotheken en communities om op basis van waarde- gestuurde platforms ook aan de slag te gaan met het faciliteren van een veilige online omgeving voor met/voor de lokale communities